Administracja

Administracja

Administracja - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie niestacjonarnym.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji publicznej- rządowej i samorządowej oraz przekazani szerokiej wiedzy z obszaru struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Administracja na Uniwersytecie Warszawskim to poznanie genezy poszczególnych instytucji, zaznajomienie się z ich ewolucją, poglądami i doktrynami.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo konstytucyjne, ekonomia, nauka o administracji publicznej, teoria organizacji i kierowania w administracji publicznej, postępowanie sądowo- administracyjne, polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego, prawo karno- skarbowe.

Uniwersytet Warszawski, w swojej ofercie kształcenia, posiada także kierunek o nazwie Administracja europejska, który prowadzony jest na studiach drugiego stopnia. Celem studiów jest umocnienie zdolności organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołów i podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych, a ponadto każda specjalność rozwija konkretne umiejętności i nakierowuje na konkretną ścieżkę zawodową; na przykład:

specjalność EU Diplomacy zakłada dogłębne poznanie problematyki polityki międzynarodowej wewnątrz oraz na zewnątrz Unii Europejskiej oraz zasad postępowania w dyplomacji.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji na UW mogą wykorzystać w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, w pracy w organizacjach pozarządowych, firmach konsultingowych, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Ewelina, studentka Administracji mówi:

„Studia to inwestycja. Myśląc o uczelni wyższej zawsze wiedziałam, że nie mogę podjąć przypadkowej decyzji. Postawiłam na Uniwersytet Warszawski. Tutaj zdobędę wykształcenie, dzięki któremu będę czuła się swobodnie na wymagającym rynku pracy. Uczę się, aby spełniać marzenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa handlowego,
 • międzynarodowej ochrony praw człowieka,
 • obiegu i archiwizacji dokumentów,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • postępowania mandatowego,
 • negocjacji i mediacji,
 • zasada i procedur pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich obsługi,
 • współpracy sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w zakresie absorpcji funduszy unijnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • centralnym biurze antykorupcyjnym,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach lobbingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Administracja na Uniwersytecie Warszawskim są język polski i matematyka. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się języki obce.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Droga edukacji to zbiór pewnych punktów, które po sobie następują. Ale w przypadku zagadnienia jakim jest rekrutacja na studia warto tę drogę nieco zmienić, wyprzedzając ich kolejność. Co to znaczy? O studiach należy pomyśleć wcześniej niż w dniu rozpoczęcia procesu kwalifikacyjnego. Trzeba zastanowić się nad kierunkiem kształcenia, profilem nauki, a także nad tym, co chcielibyśmy robić później, po zakończeniu już naszej edukacji.

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata zazwyczaj rusza wiosną, ale żeby wykonać pierwszy krok ku studiom należy wiedzieć czego się od nich oczekuje. Czy rekrutacja na Administrację na Uniwersytecie Warszawskim wyróżnia się czymś szczególnym? Nie, dlatego łatwiej jest zapamiętać to, co musimy w związku z nią zrobić.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Każdy kandydat zakwalifikowany na studia musi złożyć odpowiednie dokumenty. Co ważne, musi to zrobić w wybranym dziekanacie, czyli wszystkie niezbędne dokumenty musi pozostawić w formie papierowej. O jakie dokumenty chodzi? Do najważniejszych należą:

 • - oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • - ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • - podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • - dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • Dobrze jest składać wszystkie dokumenty osobiście. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy stawić się w dziekanacie, to osoba składająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać ze sobą specjalne upoważnienie. Co równie istotne, osoby zakwalifikowane, które nie złożą dokumentów w terminie, zostaną skreślone z listy rankingowej i zwolnią miejsca kandydatom znajdującym się na listach rezerwowych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłaty związane ze studiami obowiązują również w uczelniach publicznych i na studiach stacjonarnych. Naturalnie, są to tylko opłaty drobne, jednorazowe, które związane są z przystąpieniem do procesu kwalifikacyjnego, a potem z wyrobieniem dla nas legitymacji studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Administracja to kierunek, który łączy w sobie różne dyscypliny oraz kumuluje różne zagadnienia. Dlatego przedmioty kwalifikacyjne tworzą dość szeroki wachlarz.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Punkty to sprawa istotna nie tylko dla sportowców, czy uczestników teleturniejów. Mają one znaczenie także dla kandydatów na studia. Znając wyniki egzaminów maturalnych możemy obliczyć jak przedstawia się nasza sytuacja punktowa i jaką daje ona szansę dostania się na pierwszy rok studiów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Konkursy i olimpiady mają wiele zalet. Nie tylko motywują nas do nauki, uczą wyszukiwania informacji, lecz także stanowią istotną pomoc w procesie kwalifikacyjnym na studia. Jeśli jesteśmy laureatami, bądź finalistami takich konkursów, możemy uzyskać maksymalną ilość punktów rekrutacyjnych, co znacznie zwiększa naszą szansę na zostanie studentem. Jakie olimpiady i konkursy brane są pod uwagę w przypadku Administracji? Oto lista:

 • - Olimpiada Historyczna,
 • - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • - Olimpiada Filozoficzna,
 • - Olimpiada Geograficzna,
 • - Olimpiada Języka Łacińskiego,
 • - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie,
 • - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • - Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • - Olimpiada Matematyczna,
 • - Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • - Olimpiada Języka Białoruskiego,
 • - Olimpiada Języka Francuskiego,
 • - Olimpiada Języka Hiszpańskiego,
 • - Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • - Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • - Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
 • - Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UW

 

Komentarze (0)