Administracja UW

Administracja - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie niestacjonarnym.

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji publicznej- rządowej i samorządowej oraz przekazani szerokiej wiedzy z obszaru struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Administracja na Uniwersytecie Warszawskim to poznanie genezy poszczególnych instytucji, zaznajomienie się z ich ewolucją, poglądami i doktrynami.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Gospodarczo- podatkowa, Służby porządku publicznego, Urzędnicza. Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo konstytucyjne, ekonomia, nauka o administracji publicznej, teoria organizacji i kierowania w administracji publicznej, postępowanie sądowo- administracyjne, polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego, prawo karno- skarbowe.

Uniwersytet Warszawski, w swojej ofercie kształcenia, posiada także kierunek o nazwie Administracja europejska, który prowadzony jest na studiach drugiego stopnia. Administracja europejska, realizowana na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada następujące specjalności: European Affairs Management, EU Funds and Programmes, EU Diplomacy. Celem studiów jest umocnienie zdolności organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołów i podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych, a ponadto każda specjalność rozwija konkretne umiejętności i nakierowuje na konkretną ścieżkę zawodową; na przykład:

specjalność EU Diplomacy zakłada dogłębne poznanie problematyki polityki międzynarodowej wewnątrz oraz na zewnątrz Unii Europejskiej oraz zasad postępowania w dyplomacji.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji na UW mogą wykorzystać w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, w pracy w organizacjach pozarządowych, firmach konsultingowych, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Ewelina, studentka Administracji mówi:

„Studia to inwestycja. Myśląc o uczelni wyższej zawsze wiedziałam, że nie mogę podjąć przypadkowej decyzji. Postawiłam na Uniwersytet Warszawski. Tutaj zdobędę wykształcenie, dzięki któremu będę czuła się swobodnie na wymagającym rynku pracy. Uczę się, aby spełniać marzenia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa handlowego,
 • międzynarodowej ochrony praw człowieka,
 • obiegu i archiwizacji dokumentów,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • postępowania mandatowego,
 • negocjacji i mediacji,
 • zasada i procedur pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich obsługi,
 • współpracy sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w zakresie absorpcji funduszy unijnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • policji,
 • agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • centralnym biurze antykorupcyjnym,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach lobbingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Administracja na Uniwersytecie Warszawskim są język polski i matematyka. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się języki obce.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UW

 

Komentarze (0)