Administracja

Administracja

Administracja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • administracja publiczna
 • historia gospodarcza
 • podstawy rachunkowości
 • prawo gospodarcze publiczne
 • komunikacja interpersonalna
 • rachunkowość budżetowa
 • zarządzanie publiczne
 • techniki negocjacyjne

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem wielu dziedzin, takich jak: administracja, prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie publiczne. Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym to rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, oraz przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: administracja publiczna, historia gospodarcza, podstawy rachunkowości, prawo gospodarcze publiczne, komunikacja interpersonalna, rachunkowość budżetowa, zarządzanie publiczne, techniki negocjacyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach gminy, urzędach powiatowych, biurach rachunkowych, powiatowych urzędach pracy.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Julia, studentka Administracji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to sama przyjemność. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, organizowane są debaty, prace koła naukowego. Wiem, że studiuję i wiem, że zdobywam ważne, potrzebne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunkowości budżetowej,
 • organizacji usług publicznych,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi,
 • prawa cywilnego i gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gminy,
 • urzędach powiatowych,
 • powiatowych urzędach pracy,
 • biurach rachunkowych,
 • urzędach skarbowych,
 • sądach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:1.średniej ocen lub2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki administracji w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)