Administracja

Administracja

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • administracja publiczna
 • historia gospodarcza
 • podstawy rachunkowości
 • prawo gospodarcze publiczne
 • komunikacja interpersonalna
 • rachunkowość budżetowa
 • zarządzanie publiczne
 • techniki negocjacyjne

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem wielu dziedzin, takich jak: administracja, prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie publiczne. Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym to rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, oraz przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: administracja publiczna, historia gospodarcza, podstawy rachunkowości, prawo gospodarcze publiczne, komunikacja interpersonalna, rachunkowość budżetowa, zarządzanie publiczne, techniki negocjacyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach gminy, urzędach powiatowych, biurach rachunkowych, powiatowych urzędach pracy.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Julia, studentka Administracji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to sama przyjemność. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, organizowane są debaty, prace koła naukowego. Wiem, że studiuję i wiem, że zdobywam ważne, potrzebne wykształcenie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Kraków

Administracja studia

Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunkowości budżetowej,
 • organizacji usług publicznych,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi,
 • prawa cywilnego i gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gminy,
 • urzędach powiatowych,
 • powiatowych urzędach pracy,
 • biurach rachunkowych,
 • urzędach skarbowych,
 • sądach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:1.średniej ocen lub2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki administracji w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)