Ekonomia Politechnika Warszawska

Ekonomia – Politechnika Warszawska / Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Politechnika Warszawska prowadzi Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Jednym z realizowanych kierunków jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia kierunku Ekonomia w KNEiS jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru teorii ekonomii, niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych, a w rezultacie postępowania zgodnie z logiką gospodarowania. Ekonomia w KNEiS w Płocku to nauka samodzielnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych.

Studia na kierunku Ekonomia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku dzielą się na następujące specjalności: Gospodarka przemysłowa, Finanse i rachunkowość, Ekonomia menedżerska. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Gospodarka przemysłowa zakłada zrozumienie istoty i opanowanie narzędzi aktywnej polityki gospodarczej stosowanej na poziomie przemysłu i poszczególnych przedsiębiorstw. Studenci poznają system finansowy oraz narzędzia zarządzania finansami.

Specjalność Finanse i rachunkowość to praktyczne przygotowanie do ewidencjonowania zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych na szczebli operacyjnym.

Specjalność Ekonomia menedżerska obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach konkurencji, ryzyka i niepewnego otoczenia.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, komunikacja w działalności gospodarczej, statystyka i badani rynku, rachunkowość, finanse publiczne, gospodarka regionalna i lokalna, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, polityka społeczna.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Beata, studentka Ekonomii mówi:

„Od samego początku, od pierwszego dnia wiedziałam, że dobrze trafiłam, że podjęłam słuszną decyzję. Politechnika Warszawska to prestiżowa i uznana uczelnia, a studiując na niej nie martwię się o swoją przyszłość. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych,
 • podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw,
 • rachunkowości finansowej,
 • analizy finansowej,
 • interpretowania mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie :

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w biurach projektów,
 • w izbach gospodarczych,
 • w agencjach rozwoju i przedsiębiorczości,
 • w urzędzie skarbowym,
 • w organach kontrolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby studiować Ekonomię na Politechnice Warszawskiej należy błyszczeć z matematyki. „Królowa nauk” jest najważniejszym przedmiotem w tzw. konkursie świadectw.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)