Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to uczelnia oferująca kandydatom szeroką paletę kierunków kształcenia z wielu dziedzin, zarówno społecznych, technicznych, czy humanistycznych. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy i kompetencji, na które składają się umiejętności racjonalnego  planowania żywienia dla różnych grup ludności, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, czy też prowadzenia leczenia wspomaganego odpowiednią dietą. Dietetyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to także poznanie zasad kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, miedzy innymi, takie zagadnienia jak: psychologia kliniczna, żywienie w stanach chorobowych, enologia, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i suplementy diety, układanie jadłospisów metodami komputerowymi, dzikie rośliny jadalne, substancje dodatkowe w żywności. Zdobytą wiedzą i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UMK mogą wykorzystać w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu opinie? Agnieszka, studentka Dietetyki mówi:

„Dietetyka to dzisiaj bardzo ważna dziedzina, dlatego potrzebuje ona tylko najlepszych specjalistów. Studiuję na UMK, aby takim specjalistą się stać, a mam do realizacji tego celu mam świetne warunki. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • dostosowania żywienia do wieku pacjenta,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • indywidualnej bądź zbiorowej pracy z pacjentem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych działach żywienia,
 • sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia,
 • placówkach sportowych,
 • restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego,
 • hotelach,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia na kierunku Dietetyka na UMK należy najmocniej przyłożyć się do: biologii, lub chemii, lub fizyki z astronomią, lub matematyki, lub geografii, lub informatyki – te przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK

Komentarze (0)