Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to uczelnia oferująca kandydatom szeroką paletę kierunków kształcenia z wielu dziedzin, zarówno społecznych, technicznych, czy humanistycznych. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy i kompetencji, na które składają się umiejętności racjonalnego  planowania żywienia dla różnych grup ludności, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, czy też prowadzenia leczenia wspomaganego odpowiednią dietą. Dietetyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to także poznanie zasad kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, miedzy innymi, takie zagadnienia jak: psychologia kliniczna, żywienie w stanach chorobowych, enologia, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i suplementy diety, układanie jadłospisów metodami komputerowymi, dzikie rośliny jadalne, substancje dodatkowe w żywności. Zdobytą wiedzą i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UMK mogą wykorzystać w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu opinie? Agnieszka, studentka Dietetyki mówi:

„Dietetyka to dzisiaj bardzo ważna dziedzina, dlatego potrzebuje ona tylko najlepszych specjalistów. Studiuję na UMK, aby takim specjalistą się stać, a mam do realizacji tego celu mam świetne warunki. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • dostosowania żywienia do wieku pacjenta,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • indywidualnej bądź zbiorowej pracy z pacjentem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych działach żywienia,
 • sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia,
 • placówkach sportowych,
 • restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego,
 • hotelach,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJArtykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK

Komentarze (0)