Dietetyka - Toruń

Dietetyka - Toruń

Dietetyka - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Dietetyka

Odkryj kierunek Dietetyka w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dietetyka studia Toruń/Bydgoszcz | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Dietetyka to niezwykle istotna nauka medyczna, która skupia się na odpowiednim żywieniu człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Specjaliści w tej dziedzinie komponują zasady prawidłowego żywienia, odnosząc się do stanu chorego lub starają się zapobiec występowaniu chorób uzależnionych od jedzenia w przypadku osób zdrowych. Dietetyka staje się coraz popularniejsza w dzisiejszych czasach i naprawdę wiele osób korzysta z pomocy ekspertów od spraw żywienia.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Toruniu w zakresie dietetyki czują potrzebę zdrowego odżywiania i pragną dbać o zdrowie i życie społeczeństwa, dzieląc się wiedzą odnoszącą się do odpowiedniego spożywania posiłków, realizowania zalecanych diet, doboru jedzenia. Ważne także, aby przedmioty ścisłe, zwłaszcza z zakresu biologii czy chemii nie sprawiały Ci problemów. Jeśli tego typu kwestie mieszczą się w ramach Twoich zainteresowań, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek dietetyka w Toruniu możesz realizować na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić gruntowne przygotowanie medyczne, które przyszłym dietetykom i studentom pokrewnych kierunków medycznych będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: chemia ogólna i żywności, kwalifikowana pierwsza pomoc, biochemia ogólna i żywności, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, fizjologia żucia z elementami stomatologii, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, analiza i ocena jakości żywności, higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, dietoterapia chorób cywilizacyjnych, katering i wyposażenie zakładów gastronomicznych, żywienie kliniczne: choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku dietetyka kreują specjalistów z zakresu racjonalnego żywienia człowieka, którzy potrafią wykazać zagrożenia odnoszące się do niewłaściwego odżywiania, a także przedstawiają zalecenia i diety, które przysłużą się utrzymaniu zdrowia. Absolwenci komponują diety, potrafią także udzielić informacji na temat natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie, a w końcu zajmują się promocją zdrowia w odniesieniu do zdrowego żywienia.

Abiturienci zyskują zatrudnienie w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach sportowych, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali, w sanatoriach, organizacjach konsumenckich, w placówkach zbiorowego żywienia (catering). Wielu absolwentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Toruń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE DIETETYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Toruniu?

Studia medyczne na kierunku dietetyka są jednymi z najbardziej popularnych w dzisiejszych czasach. Na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale tylko nieliczni zostaną przyjęci. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka, musisz zdać wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz biologię, chemię, geografię, rozszerzoną matematykę, fizykę, fizykę i astronomię czy informatykę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 14.09.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.10.2020
do 31.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W TORUNIU

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Uczelnie dążą do komfortu studiowania, dlatego kandydaci mają możliwość wyboru, w jaki sposób chcą odbywać swoją edukację. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na kształcenie w tygodniu, możesz rozważyć studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, to jest biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • biochemia ogólna i żywności,
 • chemia ogólna i żywności,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • organizacja pracy w zakładach żywienia,
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności,
 • bromatologia,
 • dietoterapia (leczenie wspomagane dietą),
 • epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • i wiele innych.

 

Studenci zapoznają się także z klinicznym zarysem chorób z zaleceniami dietetycznymi, na przykład w zakresie chirurgii, pediatrii, alergii i nietolerancji pokarmowych, chorób wewnętrznych. Odbywają wielogodzinne praktyki w szpitalu oraz praktyki z technologii potraw.

Absolwenci zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności w ramach prowadzenia dietetycznego pacjentów lub leczenia ich przy pomocy odpowiedniej diety. Abiturienci potrafią skomponować dietę, zapoznają się z naturą składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie, zdobywają wiedzę odnoszącą się do sposobów wykorzystywania żywności w promocji zdrowia. Studenci są przygotowywani do tego, by stać się ekspertami, którzy umiejętnie zajmują się racjonalnym żywieniem człowieka, potrafią wskazywać zagrożenia, które wynikają z niewłaściwego odżywiania, a także określają zalecenia i diety, które przysłużą się utrzymaniu zdrowia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Kierunek dietetyka podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia medyczne w tym zakresie możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia solidne podstawy do rozpoczęcia pracy w zawodzie, ale także przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie mają poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Ważne jest także to, że studia magisterskie może podjąć absolwent dietetyki lub równoważnego dietetyce kierunku, który tematycznie wiąże się ze studiami medycznymi.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie dietetyki uchodzą za jedne z najpopularniejszych w dzisiejszych czasach. Nie może umknąć nam to, że wiele chorób, na które cierpimy, jest efektem nieprawidłowej diety i śmieciowego jedzenia, które spożywamy. Wykształceni specjaliści-dietetycy starają się zadbać o nasze zdrowie i przekazać nam odpowiednie zalecenia, które uchronią nas przed zagrożeniami zdrowotnymi. Kierunek dietetyka jest niezwykle zajmujący, ale nie jest idealny dla wszystkich. Nim podejmiesz decyzję o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy Twoją życiową misją jest promowanie zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się zdrowie oraz jedzenie, które na nie wpływa?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski czy język obcy nowożytny, musisz zdać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawkowym. Możesz wybrać matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, biologię, chemię, geografię lub informatykę. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze wysokimi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Fizycznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Toruniu.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku dietetyka?

Jaka praca po kierunku dietetyka?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak dietetyka zapewniają studentom podstawowe wykształcenie medyczne, obejmujące także szczegóły anatomii człowieka, oraz szczegółowe wykształcenie odnoszące się do dietetyki i zasad zdrowego żywienia. Dzięki zdobytym umiejętnością i interdyscyplinarnej wiedzy abiturienci mogą spodziewać się zatrudnienia w placówkach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, poradniach dietetycznych, sanatoriach, organizacjach konsumenckich, organizacjach konsumenckich,  firmach produkujących żywność dietetyczną, w placówkach i klubach sportowych.

Wielu abiturientów pracuje w zakładach przemysłu spożywczego takich jak spółdzielnie mleczarskie czy zakłady mięsne; w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, na przykład w firmach cateringowych; w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego, to znaczy w poradniach specjalistycznych gastrologicznych lub chorób metabolicznych  oraz w gabinetach dietetycznych; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykład w domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach; w organizacjach konsumenckich; w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny; w placówkach oświatowych, na przykład w przedszkolach, żłobkach czy szkołach. Absolwenci otwierają także własne działalności gospodarcze, np. gabinety psychodietetyczne czy restauracje.

Kierunek dietetyka oferuje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są także do promocji zdrowia i aktywnego trybu życia, a tym samym mogą współpracować z mediami wszelkiego rodzaju. Jeśli myślałeś o studiowaniu kierunku medycznego, dietetyka może być właśnie dla Ciebie.

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu w zakresie dietetyki uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Kamila, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia. Właśnie dlatego dietetycy są potrzebni – by doradzić i pomóc w doborze diety, która wpłynie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i lepsze samopoczucie. Polecam.

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)