Administracja

Administracja

Administracja – Bydgoska Szkoła Wyższa 2021

Studia na kierunku administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • postępowanie administracyjne
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • kontrola administracji
 • techniki organizatorskie i decyzyjne
 • logika

 

Bydgoska Szkoła Wyższa to uczelnia oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim nauk o prawie i administracji, z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii. Studenci przygotowują się do pełnienia obowiązków w różnych rodzajach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej. Administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej to nabywanie umiejętności, stanowiących odpowiedź na rozwój administracji publicznej i sektora prywatnego, a także na egzystencję kraju jako członka Unii Europejskiej. Partnerami kierunku są, między innymi: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Miast w Bydgoszczy, oraz bydgoska Straż Miejska.

Studia na kierunku Administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości, Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji, E-administracja, Administracja samorządowa z ochroną środowiska, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja publiczna. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Administracja BSW - przedmioty i opinie

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: postępowanie administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, kontrola administracji, techniki organizatorskie i decyzyjne, logika. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji w BSW mogą wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej, organach sądowniczych, organach kontroli i nadzoru, służbach mundurowych, przedsiębiorstwach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Bydgoska Szkoła Wyższa opinie? Ewelina, studentka Administracji mówi:

„Idąc na studia zależało mi na zdobyciu wiedzy, którą potem wykorzystam w praktyce, w pracy zawodowej. Dlatego wybrałam Bydgoską Szkołę Wyższą. Administracja, czyli kierunek, który studiuje współpracuje z wieloma jednostkami, urzędami, służbami – dzięki temu wszystko jest namacalne, nie jest pustą teorią.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Bydgoskiej Szkole Wyższej:

Absolwent Administracji w Bydgoskiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego działania samorządów,
 • nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • ochrony danych i informacji niejawnych,
 • zasad funkcjonowania współczesnych organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organach sądowniczych,
 • organach kontroli i nadzoru.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy

Bydgoska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)