Dietetyka

Dietetyka

19.03.2024

Dietetyka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dietetyka w UP POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek dietetyka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kandydaci na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek dietetyka musieli uzyskać co najmniej 40 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Program kształcenia na kierunku Dietetyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę z zakresu technologii żywności i żywienia oraz nauk o zdrowiu. Najistotniejszym celem realizowanego programu jest zdobycie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw, jak również pozyskanie jasno określonych umiejętności, na czele z umiejętnościami planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, a także kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania.

Absolwenci studiów na kierunku Dietetyka wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi, które razem tworzą solidną podstawę do rozpoczęcia działalności zawodowej. Działalność ta może być prowadzona na przykład w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, czy zakładach żywienia zbiorowego.

 

Program studiów i przedmioty

Dietetyka główne przedmioty:

 • chemia żywności
 • etyka zawodu dietetyka
 • parazytologia
 • biochemia ogólna i żywności
 • żywienie człowieka
 • anatomia człowieka
 • wiedza społeczna
 • genetyka
 • etnografia żywieniowa
 • higiena i toksykologia żywności
 • prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • dietetyka kliniczna

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to 8 wydziałów, 30 kierunków kształcenia i 20 różnorodnych specjalności. W ofercie dydaktycznej można znaleźć kierunek Dietetyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym zakłada pozyskanie gruntownej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studia przygotowują do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, czy też planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności; od technologii produkcji żywności po fizjologię żywienia człowieka.

W programie nauczania wyselekcjonowane są konkretne moduły. Na przykład: Doradztwo i konsultacje dietetyczne, Catering dietetyczny, Żywienie w różnych etapach ontogenezy. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia żywności, anatomia człowieka, wiedza społeczna, genetyka, etnografia żywieniowa, higiena i toksykologia żywności, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, dietetyka kliniczna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UP mogą wykorzystać w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej, poradniach dietetycznych, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Sebastian, student Dietetyki mówi:

„Na Uniwersytecie Przyrodniczym panują niezwykła atmosfera. Oczywiście, wszyscy studenci muszą się uczyć i zaliczać egzaminy, ale wszystko to odbywa się w bardzo miłej, swobodnej atmosferze. Studia to przyjemność, a nie jakiś ciężar czy okropny obowiązek. Polecam każdemu taką uczelnię.”

 

Gdzie studiować dietetykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Studia na kierunku dietetyka prowadzone są przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu.

Kontakt:

tel. 507 927 256

www.wnoziz.up.poznan.pl


Dietetyka Uniwersytet Przyrodniczy limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 60

 

Dietetyka Uniwersytet Przyrodniczy ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 4000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Poznań

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

Absolwent Dietetyki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • znajomości składu i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych,
 • procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania,
 • zasad żywienia i planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego,
 • mechanizmów działania leków i ich interakcji ze składnikami pokarmowymi,
 • samodzielnego poradnictwa dietetycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej,
 • poradniach dietetycznych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to proces niezwykle łatwy, wymagający jedynie skrupulatności i uważnego czytania. Wszystko przebiega za pośrednictwem Internetu, a dokładnie rzecz ujmując specjalnego systemu rekrutacyjnego.

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta, dzięki któremu pokonuje kolejne odcinki drogi do indeksu uczelni. Na początku wszyscy muszą pamiętać o uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych, wpisaniu uzyskanych wyników, a także wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Kiedy rusza rekrutacja? Zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca, ale aby poznać dokładną datę należy na bieżąco śledzić aktualności z życia uczelni. Wtedy nic nie umknie naszej uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Zagadnienie dokumentów rekrutacyjnych dotyczy tylko tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Tylko oni zobligowani są do zebrania zestawu dokumentów i złożenia ich na odpowiednie ręce.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, bądź przez osobą przez nas wybraną. Można także przesłać te dokumenty pocztą. Co ważne, niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z brakiem zainteresowania studiowaniem na wybranym przez nas kierunku.

A o jakie dokumenty dokładnie chodzi? W naszej teczce powinno się znaleźć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to jeden z pierwszych elementów postępowania kwalifikacyjnego, zatem każdy kandydat zobowiązany jest do jej wniesienia. Co ważne, wszystkie dane na temat opłat pojawiają się w zakładce „płatności” na koncie kandydata, znajdują się tam gotowe druki blankietów a także informacje potrzebne do przelewu jeśli kandydat będzie płacił przez konto internetowe.

W momencie zaksięgowania opłaty przy odpowiedniej płatności pojawi się adnotacja „zapłacono”. Warto podkreślić, że brak opłaty rekrutacyjnej wiąże się z wykreśleniem listy osób ubiegających się o przyjęcie w poczet studentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Na dietetykę prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2024/2025 obowiązują wyniki z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat na studia zastanawia się, jakie ma szanse na rekrutacyjny sukces. Zamiast martwić się i denerwować nad rozwiązaniem postępowania kwalifikacyjnego wystarczy zajrzeć na stronę internetową uczelni i sprawdzić, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Aby zorientować się w naszej rekrutacyjnej przestrzeni wystarczy tylko postępować wedle przedstawionego wzoru i obliczyć zebrane punkty.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie olimpiady i konkursy premiowane są w postępowaniu kwalifikacyjnym na Dietetykę? Oto ich lista ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)