Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to 8 wydziałów, 30 kierunków kształcenia i 20 różnorodnych specjalności. W ofercie dydaktycznej można znaleźć kierunek Dietetyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym zakłada pozyskanie gruntownej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studia przygotowują do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, czy też planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności; od technologii produkcji żywności po fizjologię żywienia człowieka.

W programie nauczania wyselekcjonowane są konkretne moduły. Na przykład: Doradztwo i konsultacje dietetyczne, Catering dietetyczny, Żywienie w różnych etapach ontogenezy. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia żywności, anatomia człowieka, wiedza społeczna, genetyka, etnografia żywieniowa, higiena i toksykologia żywności, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, dietetyka kliniczna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UP mogą wykorzystać w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej, poradniach dietetycznych, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Sebastian, student Dietetyki mówi:

„Na Uniwersytecie Przyrodniczym panują niezwykła atmosfera. Oczywiście, wszyscy studenci muszą się uczyć i zaliczać egzaminy, ale wszystko to odbywa się w bardzo miłej, swobodnej atmosferze. Studia to przyjemność, a nie jakiś ciężar czy okropny obowiązek. Polecam każdemu taką uczelnię.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

Absolwent Dietetyki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • znajomości składu i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych,
 • procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania,
 • zasad żywienia i planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego,
 • mechanizmów działania leków i ich interakcji ze składnikami pokarmowymi,
 • samodzielnego poradnictwa dietetycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej,
 • poradniach dietetycznych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmioty, które traktowane są priorytetowo w procesie rekrutacji na Dietetykę to: biologia, chemia, fizyką z astronomią i matematyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Postępowanie kwalifikacyjne na Dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to proces niezwykle łatwy, wymagający jedynie skrupulatności i uważnego czytania. Wszystko przebiega za pośrednictwem Internetu, a dokładnie rzecz ujmując specjalnego systemu rekrutacyjnego. Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta, dzięki któremu pokonuje kolejne odcinki drogi do indeksu uczelni. Na początku wszyscy muszą pamiętać o uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych, wpisaniu uzyskanych wyników, a także wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Kiedy rusza rekrutacja? Zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca, ale aby poznać dokładną datę należy na bieżąco śledzić aktualności z życia uczelni. Wtedy nic nie umknie naszej uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Zagadnienie dokumentów rekrutacyjnych dotyczy tylko tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Tylko oni zobligowani są do zebrania zestawu dokumentów i złożenia ich na odpowiednie ręce. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, bądź przez osobą przez nas wybraną. Można także przesłać te dokumenty pocztą. Co ważne, niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z brakiem zainteresowania studiowaniem na wybranym przez nas kierunku. A o jakie dokumenty dokładnie chodzi? W naszej teczce powinno się znaleźć:

 • kopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Uniwersytet Przyrodniczy,
 • kopia pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 • zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłata rekrutacyjna to jeden z pierwszych elementów postępowania kwalifikacyjnego, zatem każdy kandydat zobowiązany jest do jej wniesienia. Co ważne, wszystkie dane na temat opłat pojawiają się w zakładce „płatności” na koncie kandydata, znajdują się tam gotowe druki blankietów a także informacje potrzebne do przelewu jeśli kandydat będzie płacił przez konto internetowe. W momencie zaksięgowania opłaty przy odpowiedniej płatności pojawi się adnotacja „zapłacono”. Warto podkreślić, że brak opłaty rekrutacyjnej wiąże się z wykreśleniem listy osób ubiegających się o przyjęcie w poczet studentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

W gronie przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunek Dietetyka znajdują się: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Każdy kandydat na studia zastanawia się, jakie ma szanse na rekrutacyjny sukces. Zamiast martwić się i denerwować nad rozwiązaniem postępowania kwalifikacyjnego wystarczy zajrzeć na stronę internetową uczelni i sprawdzić, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Aby zorientować się w naszej rekrutacyjnej przestrzeni wystarczy tylko postępować wedle przedstawionego wzoru i obliczyć zebrane punkty.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Jakie olimpiady i konkursy premiowane są w postępowaniu kwalifikacyjnym na Dietetykę? Oto ich lista:

 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Poznaniu

UP w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywieniu i Żywności UP w Poznaniu

Komentarze (0)