Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od roku do 3 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia, 
 • genetyka, 
 • fizjologia, 
 • zdrowie publiczne, 
 • socjologia, 
 • promocja zdrowia, 
 • farmakologia, 
 • opieka paliatywna, 
 • badania naukowe w pielęgniarstwie, 
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to niepubliczna uczelnia, prezentująca w ofercie dydaktycznej ponad 40 kierunków kształcenia z różnych dyscyplin. Jednym z nich jest Pielęgniarstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada przekazanie wiedzy z obszaru nauk medycznych. Studenci nabywają umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, oraz sprawowania całościowej opieki nad chorym.

Na liście przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się następujące zagadnienia: anatomia, genetyka, fizjologia, zdrowie publiczne, socjologia, promocja zdrowia, farmakologia, opieka paliatywna, badania naukowe w pielęgniarstwie, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w AHE znajdą zatrudnienie w szpitalach i przychodniach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach penitencjarnych.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Pielęgniarstwo. Kolejnym krokiem powinno być podjęcie decyzji odnośnie uczelni, w której będziemy studiować. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Marta, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej to poważna sprawa i prawdziwe przygotowanie do zawodu. Uczelnia współpracuje z wieloma wiodącymi placówkami ochrony zdrowia, więc zdobywamy wiedzę od doświadczonych praktyków, którzy są w stanie powiedzieć nam wszystko o wykonywanym zawodzie.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Łódź
 
Pielęgniarstwo studia 
 
Pielęgniarstwo studia online
 
Pieęgniarstwo studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej:

Absolwent Pielęgniarstwa w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych,
 • przeprowadzania wywiadu,
 • identyfikowania procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • przechowywania leków, krwi i środków krwiozastępczych,
 • psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby,
 • przygotowania chorego do znieczulenia,
 • identyfikowania form opieki paliatywnej,
 • kontraktowania usług pielęgniarskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach i przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • żłobkach i szkołach,
 • zakładach penitencjarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Pielęgniarstwo

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Pielęgniarstwo

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

AHE kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)