Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to niepubliczna uczelnia, prezentująca w ofercie dydaktycznej ponad dwadzieścia kierunków kształcenia z różnych dyscyplin. Jednym z nich jest Pielęgniarstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada przekazanie wiedzy z obszaru nauk medycznych. Studenci nabywają umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, oraz sprawowania całościowej opieki nad chorym.

Na liście przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się następujące zagadnienia: anatomia, genetyka, fizjologia, zdrowie publiczne, socjologia, promocja zdrowia, farmakologia, opieka paliatywna, badania naukowe w pielęgniarstwie, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w AHE znajdą zatrudnienie w szpitalach i przychodniach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach penitencjarnych.

Wybraliśmy kierunek studiów- Pielęgniarstwo. Kolejnym krokiem powinno być podjęcie decyzji odnośnie uczelni, w której będziemy studiować. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Marta, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej to poważna sprawa i prawdziwe przygotowanie do zawodu. Uczelnia współpracuje z wieloma wiodącymi placówkami ochrony zdrowia, więc zdobywamy wiedzę od doświadczonych praktyków, którzy są w stanie powiedzieć nam wszystko o wykonywanym zawodzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej:

Absolwent Pielęgniarstwa w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych,
 • przeprowadzania wywiadu,
 • identyfikowania procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • przechowywania leków, krwi i środków krwiozastępczych,
 • psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby,
 • przygotowania chorego do znieczulenia,
 • identyfikowania form opieki paliatywnej,
 • kontraktowania usług pielęgniarskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach i przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • żłobkach i szkołach,
 • zakładach penitencjarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacyjnym na kierunek Pielęgniarstwo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi nie są wymagane przedmioty kwalifikacyjne. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

AHE kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)