Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

17.03.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Obrona osobista - techniki samoobrony
 • Administracja publiczna 
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Zadania służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa
 • Zadania służb porządku publicznego

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi 111 kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Studenci zapoznają się z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym  i kulturowym. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim to poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa i roli prawa w jego kształtowaniu, jak również zaznajomienie się z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się, na przykład: teorie bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, sztuka przetrwania, strzelectwo, zasady udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe na UŁ mogą znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kuba, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Bezpieczeństwo narodowe to kierunek inny niż wszystkie. To połączenie nauki, treningu i zmiany stylu życia oraz myślenia o świecie. Polecam każdemu, bo jest to niezwykle rozwijający kierunek.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Łódź

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • analizowania kompetencji i zadań administracji rządowej i samorządowej,
 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • polityki bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • problemów i przyczyn powstania sytuacji kryzysowych,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim może znakeźć zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)