Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały

Politechnika Krakowska - kierunki studiów

Nanotechnologie i nanomateriały – Politechnika Krakowska 2021

Studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nanotechnologie i nanomateriały znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • bezpieczeństwo techniczne
 • ekonomia
 • chemia organiczna
 • chemia analityczna
 • podstawy inżynierii chemicznej
 • krystalografia

 

Politechnika Krakowska to oferta edukacyjna, na którą składa się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich są Nanotechnologie i nanomateriały, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami zwłaszcza w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych. Studenci poznają nowoczesne technologie wytwarzania nanomateriałów oraz tworzyw zawierających nanocząstki, metody badania ich właściwości oraz metody przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, bezpieczeństwo techniczne, ekonomia, chemia organiczna, chemia analityczna, podstawy inżynierii chemicznej, krystalografia, chemia ciała stałego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Nanotechnologii i nanomateriałów mogą wykorzystać w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i naukowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia miewają wiele wątpliwości, związanych z decyzją o wyborze odpowiedniej uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowskie opinie? Kamila, studentka Nanotechnologii i nanomateriałów mówi:

„Jestem studentką trzeciego roku i ani razu nie pomyślałam o tym, że wybrałam źle. Podoba mi się to, czego się uczę, gdzie się uczę i co będę mogła zrobić w przyszłości ze swoją wiedzą i umiejętnościami. Politechnika Krakowska to, po prostu, świetna uczelnia. Polecam każdemu.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY - ważne informacje

Nanotechnologie i nanomateriały studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nanotechnologię i nanomateriały na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Nanotechnologii i nanomateriałów na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • atomowej i molekularnej budowy materii,
 • mechanizmów procesów chemicznych i ich zastosowania w technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów,
 • technik komputerowych,
 • stosowania specjalistycznych procedur pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nanotechnologie i nanomateriały:

Absolwent kierunku Nanotechnologie i nanomateriały na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • laboratoriach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno- techniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)