Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały studia - kierunek studiów

„Małe jest piękne” to nie tylko godny reprezentant kina niezależnego w reżyserii Matthew Brighta, ale także świetnie sprawdzające się powiedzenie w kontekście nauki, a ściślej nanotechnologii. Wszyscy mieliśmy okazję zgłębiać tajniki atomów i cząsteczek, doskonale pamiętamy pierwsze nieśmiałe próby eksperymentów na lekcjach chemii i fascynację często nie do końca zrozumiałym światem fizyki. To spektakularne przejście ze skali makro na mikro i subtelny start dla innowacyjnego funkcjonowania struktur nanometrycznych. Możemy pomóc naszej wyobraźni i spróbować skonfrontować wielkość cząsteczki – otóż wartość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Dzięki temu zmieniają się właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne materiałów, całkowicie zależnych od konkretnej konstrukcji i narzędzi technologii. Jakie to ma znaczenie dla świata nauki i techniki? Biorąc pod uwagę ich potencjał na niemałą rewolucję w branży farmaceutycznej, medycznej i w życiu codziennym człowieka – ogromne. Nanomateriały w postaci powłok drobnoustrojowych mogą współtworzyć układy o działaniu przeciwnowotworowym. Ponadto są wykorzystywane do produkcji wyrobów tekstylno-odzieżowych, środków dezynfekcyjnych czy zwiększania trwałości produktów spożywczych.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli w sferze Twoich zainteresowań znajdują się nowoczesne technologie wpływające na kreowanie świata, fascynuje Cię nauka, pragniesz zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie zagadnień nanotechnologicznych i chcesz poznać zarówno pozytywne strony, jak i zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów oraz perspektywy ich rozwoju, studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Poznasz specyfikę nowoczesnych badań nanotechnologicznych ze szczególnym wskazaniem na rolę nanomateriałów w projektowaniu procesów produkcyjnych. Dowiesz się, na czym polegają poszczególne procesy, jak je prowadzić i w jaki sposób sprawować kontrolę nad jakością działań w zakresie nanotechnologii. Uzyskasz szeroką wiedzę z zakresu otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych, gospodarki surowcami i odpadami, metod otrzymywania nanomateriałów, chemii i innowacyjnych technologii otrzymywania polimerów. Nauczysz się, jakie są metody badania właściwości oraz przetwórstwa i recyklingu materiałów z nanocząstkami czy nanostruktur, czyli ciekłych kryształów, polimerów czy materiałów o właściwościach magnetycznych. Przekonasz się, jak zbudować proces produkcyjny mający na celu wytworzenie nanomateriałów, poznasz obecnie obowiązujące normy i przepisy prawa w przemyśle chemicznym oraz wymogi ochrony środowiska.

Ponadto nauczysz się wykorzystywania dostępnych na rynku technologii, aby permanentnie udoskonalać wszystkie procesy chemiczne, zmierzające do wzmacniania konstrukcji nanotechnologicznych. Będziesz w stanie zidentyfikować problematykę fizyczną w procesach naturalnych i technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów i formułować rzetelne wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały? Jako interdyscyplinarny ekspert w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych gałęziach przemysłu, związanego z wytwarzaniem i wykorzystywaniem produktów polimerowych z cząstkami nano. Szeroka wiedza zdobyta z zakresu fizyki i jej technicznych zastosowań, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych pozwoli Ci na znalezienie pracy w laboratoriach przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, centrach diagnostycznych i naukowych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Odnajdziesz się zarówno w roli projektanta nowoczesnych nanomateriałów, jak i kontrolera jakości procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz przepisów prawa w przemyśle chemicznym. Doskonałą alternatywą jest współpraca z interdyscyplinarnym zespołem pracowników, nierzadko na rynku międzynarodowym. Będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, w optoelektronice oraz w instytucjach związanych z inżynierią materiałową.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek nanotechnologie i nanomateriały na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, drugi język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Nanotechnologie i nanomateriały stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 13.07.2020
do 14.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.09.2020
do 25.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nanotechnologię i nanomateriały?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych
 • swobodnego poruszania w dziedzinie chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki
 • interdyscyplinarnych powiązań nanotechnologicznych
 • tworzyw zawierających nanocząstki
 • terminologii, metodologii badań i ich właściwości w zakresie nanotechnologii
 • metod przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami
 • przepisów prawa w przemyśle chemicznym
 • organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych
 • prowadzenia badań analitycznych
 • współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych
 • projektowania innowacyjnych nanomateriałów
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • specjalistycznej znajomości języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały?

 

1. Typ i tryb studiów

Nanotechnologie i nanomateriały to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk ścisłych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku nanotechnologie i nanomateriały będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich o tematyce związanej z naukami matematycznymi, chemicznymi, fizycznymi oraz technicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Wybrane działy matematyki stosowanej
 • Termodynamika techniczna i chemiczna
 • Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku, przede wszystkim skupisz się na rozwijaniu swoich umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania różnego rodzaju nanomateriałów. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób obsługiwać profesjonalną aparaturę laboratoryjną. Co więcej, poznasz techniki badania właściwości i zastosowania materiałów inżynierskich. Studenci wykształcą także zdolności językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię techniczną, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku nanotechnologie i nanomateriały na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek nanotechnologie i nanomateriały na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku nanotechnologie i nanomateriały na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
72
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek nanotechnologie i nanomateriały na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku nanotechnologie i nanomateriały?

Absolwent kierunku nanotechnologie i nanomateriały znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym
 • instytucjach związanych z inżynierią przemysłową
 • pracownik naukowy/akademicki
 • optoelektronice
 • przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych
 • ośrodkach badawczych lub laboratoriach jako analityk
 • projektant nowoczesnych nanomateriałów
 • centrach badawczo-rozwojowych i diagnostycznych
 • technolog lub nanotechnolog w przetwórstwie i recyklingu materiałów polimerowych
 • specjalista ds. chemicznych procesów technologicznych w firmach o charakterze międzynarodowym

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY

Komentarze (0)