Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały

Studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Nanotechnologie i nanomateriały stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | nanotechnologie i nanomateriały - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku nanotechnologie i nanomateriały najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nanotechnologia i nanomateriały:

 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Nanotechnologie i nanomateriały - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nanotechnologię i nanomateriały?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Poznasz specyfikę nowoczesnych badań nanotechnologicznych ze szczególnym wskazaniem na rolę nanomateriałów w projektowaniu procesów produkcyjnych.

Dowiesz się, na czym polegają poszczególne procesy, jak je prowadzić i w jaki sposób sprawować kontrolę nad jakością działań w zakresie nanotechnologii.

Uzyskasz szeroką wiedzę z zakresu otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych, gospodarki surowcami i odpadami, metod otrzymywania nanomateriałów, chemii i innowacyjnych technologii otrzymywania polimerów.

Nauczysz się, jakie są metody badania właściwości oraz przetwórstwa i recyklingu materiałów z nanocząstkami czy nanostruktur, czyli ciekłych kryształów, polimerów czy materiałów o właściwościach magnetycznych.

Przekonasz się, jak zbudować proces produkcyjny mający na celu wytworzenie nanomateriałów, poznasz obecnie obowiązujące normy i przepisy prawa w przemyśle chemicznym oraz wymogi ochrony środowiska.

Ponadto nauczysz się wykorzystywania dostępnych na rynku technologii, aby permanentnie udoskonalać wszystkie procesy chemiczne, zmierzające do wzmacniania konstrukcji nanotechnologicznych.

Będziesz w stanie zidentyfikować problematykę fizyczną w procesach naturalnych i technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów i formułować rzetelne wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

 

W programie studiów na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Materiały funkcjonalne
 • Nanotechnologia dla inżynierów
 • Opracowanie wyników pomiarów
 • Nanotechnologia 2Di 3D
 • Chemia organiczna
 • Elektromagnetyzm
 • Automatyka i pomiary sterowane komputerowe
 • Inżynieria Materiałowa
 • Podstawy informatyki
 • Matematyka

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych
 • swobodnego poruszania w dziedzinie chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki
 • interdyscyplinarnych powiązań nanotechnologicznych
 • tworzyw zawierających nanocząstki
 • terminologii, metodologii badań i ich właściwości w zakresie nanotechnologii
 • metod przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami
 • przepisów prawa w przemyśle chemicznym
 • organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych
 • prowadzenia badań analitycznych
 • współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych
 • projektowania innowacyjnych nanomateriałów
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • specjalistycznej znajomości języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały?

„Małe jest piękne” to nie tylko godny reprezentant kina niezależnego w reżyserii Matthew Brighta, ale także świetnie sprawdzające się powiedzenie w kontekście nauki, a ściślej nanotechnologii. Wszyscy mieliśmy okazję zgłębiać tajniki atomów i cząsteczek, doskonale pamiętamy pierwsze nieśmiałe próby eksperymentów na lekcjach chemii i fascynację często nie do końca zrozumiałym światem fizyki.

To spektakularne przejście ze skali makro na mikro i subtelny start dla innowacyjnego funkcjonowania struktur nanometrycznych. Możemy pomóc naszej wyobraźni i spróbować skonfrontować wielkość cząsteczki – otóż wartość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra.

Dzięki temu zmieniają się właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne materiałów, całkowicie zależnych od konkretnej konstrukcji i narzędzi technologii. Jakie to ma znaczenie dla świata nauki i techniki? Biorąc pod uwagę ich potencjał na niemałą rewolucję w branży farmaceutycznej, medycznej i w życiu codziennym człowieka – ogromne.

Nanomateriały w postaci powłok drobnoustrojowych mogą współtworzyć układy o działaniu przeciwnowotworowym. Ponadto są wykorzystywane do produkcji wyrobów tekstylno-odzieżowych, środków dezynfekcyjnych czy zwiększania trwałości produktów spożywczych.

 

1. Typ i tryb studiów

Nanotechnologie i nanomateriały to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk ścisłych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku nanotechnologie i nanomateriały będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich o tematyce związanej z naukami matematycznymi, chemicznymi, fizycznymi oraz technicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Wybrane działy matematyki stosowanej
 • Termodynamika techniczna i chemiczna
 • Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku, przede wszystkim skupisz się na rozwijaniu swoich umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania różnego rodzaju nanomateriałów. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób obsługiwać profesjonalną aparaturę laboratoryjną.

Co więcej, poznasz techniki badania właściwości i zastosowania materiałów inżynierskich. Studenci wykształcą także zdolności językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię techniczną, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli w sferze Twoich zainteresowań znajdują się nowoczesne technologie wpływające na kreowanie świata, fascynuje Cię nauka, pragniesz zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie zagadnień nanotechnologicznych i chcesz poznać zarówno pozytywne strony, jak i zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów oraz perspektywy ich rozwoju, studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

 

5. Gdzie studiować Nanotechnologię i nanomateriały

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Nanotechnologie i nanomateriały:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Gdzie będziesz pracował po kierunku nanotechnologie i nanomateriały?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały? Jako interdyscyplinarny ekspert w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych gałęziach przemysłu, związanego z wytwarzaniem i wykorzystywaniem produktów polimerowych z cząstkami nano.

Szeroka wiedza zdobyta z zakresu fizyki i jej technicznych zastosowań, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych pozwoli Ci na znalezienie pracy w laboratoriach przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, centrach diagnostycznych i naukowych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Odnajdziesz się zarówno w roli projektanta nowoczesnych nanomateriałów, jak i kontrolera jakości procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz przepisów prawa w przemyśle chemicznym. Doskonałą alternatywą jest współpraca z interdyscyplinarnym zespołem pracowników, nierzadko na rynku międzynarodowym.

Będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, w optoelektronice oraz w instytucjach związanych z inżynierią materiałową.

 

Absolwent kierunku nanotechnologie i nanomateriały znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym
 • instytucjach związanych z inżynierią przemysłową
 • pracownik naukowy/akademicki
 • optoelektronice
 • przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych
 • ośrodkach badawczych lub laboratoriach jako analityk
 • projektant nowoczesnych nanomateriałów
 • centrach badawczo-rozwojowych i diagnostycznych
 • technolog lub nanotechnolog w przetwórstwie i recyklingu materiałów polimerowych
 • specjalista ds. chemicznych procesów technologicznych w firmach o charakterze międzynarodowym

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nanotechnologie i nanomateriały studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nanotechnologie i nanomateriały studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)