Filologia angielska

Filologia angielska

Filologia angielska

02.06.2022

Filologia angielska – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 100
 • studia stacjonarne II stopnia: 100

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane: pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie, fonetyka i gramatyka)
 • Kształcenie w zakresie wiedzy o języku i komunikacji (gramatyka opisowa, historia języka, gramatyka kontrastywna)
 • Wiedza o literaturze brytyjskiej i amerykańskiej, historii oraz kulturze krajów anglojęzycznych
 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia angielska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Po pierwszym roku, studenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim wybierają jedną ze specjalizacji zawodowych: Tłumaczeniowa, Nauczycielska. Na drugim stopniu pojawia się jeszcze specjalizacja: Kultura i kształcenie językowe. A jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: gramatyka opisowa, wiedza o literaturze brytyjskiej i amerykańskiej, historii oraz kulturze krajów anglojęzycznych, gramatyka kontrastywna. A co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej na UŁ znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kinga, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Zajęcia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to niemal ciągła praktyka. Istotnym elementem zajęć jest praca w oparciu o materiały audiowizualne i multimedialne, a same zajęcia prowadzą także obcokrajowcy. Jeśli chcecie studiować Filologię angielską, to tylko tutaj.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

Filologia angielska studia Łódź

Filologia angielska studia

Filologia angielska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych,
 • analizowania i rozwiązywania problemów,
 • argumentowania poglądów,
 • komunikowania,
 • przekładu literackiego,
 • emisji głosu,
 • pedagogiki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie: 1a. Dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej lub 1b. Dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie oraz znajomości języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzonej certyfikatem oraz 2. Rozmowy kwalifikacyjnej.O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)