Fizyka

Fizyka

Fizyka

17.03.2022

Fizyka  Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy fizyki
 • laboratorium fizyczne
 • analiza matematyczna
 • algebra
 • metody numeryczne
 • podstawy programowania
 • mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • termodynamika
 • fizyka statystyczna
 • podstawy fizyki kwantowej
 • elektrodynamika
 • astronomia

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Fizyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Fizyka? Na przykład: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka, akustyka, analiza danych, metoda drugiego kwantowania, teoria cząstek elementarnych, kwantowa teoria ciała stałego, fizyka promieni kosmicznych. A co po studiach? Absolwenci Fizyki na UŁ znajdą zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych, urzędach miar, obserwatoriach astronomicznych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii, jednostkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Hubert, student Fizyki mówi:

„Jeśli Fizyka to całe twoje życie, świetnie odnajdziesz się zgłębiając ją na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia Łódź

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • zależności termodynamicznych,
 • planowania eksperymentów fizycznych,
 • fizyki teoretycznej,
 • fizyki fazy skondensowanej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • obserwatoriach astronomicznych,
 • urzędach miar,
 • jednostkach ochrony zdrowia,
 • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
 • firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego,
 • szkolnictwie,
 • firmach branży IT.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)