Fizyka - Łódź

Fizyka - Łódź

Fizyka - Łódź

Studia w Łodzi

fizyka

Odkryj kierunek fizyka w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Fizyka studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku fizyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek fizyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Fizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka

Uczelnie, gdzie fizyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka?

Jeśli rozważasz studia na kierunku fizyka w Łodzi, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie mają różne oczekiwania względem kandydatów na studia.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

W przypadku rekrutacji na drugi stopień musisz przedstawić ocenę widniejącą na dyplomie, który poświadczy tytuł licencjata/inżyniera/magistra. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

FIZYKA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
40
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Popularne kierunki fizyczne w Łodzi

Kierunki fizyczne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W ŁODZI?

Kierunek fizyka w Łodzi to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która łączy nauki z zakresu fizyki i dziedzin jej pokrewnych, jak chociażby matematyka czy nauki przyrodnicze.

W trakcie realizowanych zajęć studenci mają okazję zapoznać się z metodami komputerowymi i technikami obliczeniowymi, które następnie wykorzystują w pracy w zawodzie.

Kształcenie w zakresie fizyki umożliwi Ci poznanie różnych koncepcji i modeli związanych z fizyką klasyczną i kwantową. Program studiów stworzony jest w taki sposób, aby studenci mieli okazję rozwinąć umiejętności analityczne i badawcze na podstawie konkretnych problemów. Przedmiotem Twoich rozważań będzie w dużej mierze świat materii i promieniowania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunki studiów w Łodzi takie jak fizyka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra.

Studia fizyczne tego typu prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci fizyki zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje wiele ważnych tematów. Przede wszystkim zapoznają się z pojęciami odnoszącymi się do termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu, astrofizyki, fizyki atomowej i molekularnej, fizyki środowiskowej, fizyki matematycznej.

Oczywiście będziesz miał/a szansę zapoznać się z działaniem aparatury elektromedycznej w diagnostyce, z technikami badań struktur nanometrowych, a także z systemami sterującymi aparaturą pomiarową.

Zdobędziesz potrzebne umiejętności w zakresie pracy eksperymentalnej, analizy danych, stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Niektóre zagadnienia i kompetencje możesz zgłębiać i osiągać jedynie realizując daną specjalizację, która w znaczący sposób wpływa na ukształtowanie się ścieżki kariery.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W ŁODZI?

Studia na kierunku Fizyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA W ŁODZI?

Absolwenci kierunku fizyka w Łodzi mogą być zatrudniani w różnych miejscach, ale niejednokrotnie uzależnione jest to od realizowanej specjalizacji.

Odnajdują się oni zwłaszcza w firmach, które opracowują dane przy użyciu zaawansowanych technik statystycznych i metod modelowania komputerowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyka:

  • laboratoria przemysłowe
  • urzędy miar
  • firmy branży IT
  • placówki popularyzacji nauki, na przykład obserwatoria astronomiczne

Odpowiednie kształcenie i zdobyte dzięki temu kompetencje mogą otworzyć drzwi do aktywnego działania w przemyśle stosującym nowoczesne technologie w zakresie inżynierii materiałowej, w jednostkach ochrony zdrowia, w firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego oraz w instytucjach, które zajmują się ochroną radiologiczną. Możesz także podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego lub trzeciego stopnia bądź na studiach podyplomowych.

Komentarze (0)