Fizyka - Łódź

Studia w Łodzi

fizyka

Odkryj kierunek fizyka w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Fizyka studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku fizyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi fizykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ) oraz Politechnice Łódzkiej (Wydział Chemiczny PŁ). 
 

Opis kierunku

Fizyka to dziedzina, która zajmuje się opisywaniem zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie i praw, od których te zjawiska zależą. Studia pozwalają na pogłębienie wiedzy zarówno w zakresie fizyki teoretycznej, jak i doświadczalnej. Kompetencje, które można zdobyć w trakcie kształcenia to m.in.: umiejętność przeprowadzania eksperymentów, analizowanie danych, czy korzystanie z zaawansowanych technik obliczeniowych.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwent kierunku ma wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów można pracować w laboratoriach przemysłowych, firmach branży IT, czy urzędach miar. Specjaliści mogą również podjąć pracę w centrach nauki, eksperymentariach, czy planetariach.

 

Specjalności

Współczesne studia z fizyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku fizyka w Łodzi: fizyka medyczna, nanotechnologia, astrofizyka.
 

czytaj dalej wszystko o Fizyka - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FIZYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Fizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka

Uczelnie, gdzie fizyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka?

Jeśli rozważasz studia na kierunku fizyka w Łodzi, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie mają różne oczekiwania względem kandydatów na studia.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

W przypadku rekrutacji na drugi stopień musisz przedstawić ocenę widniejącą na dyplomie, który poświadczy tytuł licencjata/inżyniera/magistra. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W ŁODZI?

Kierunek fizyka w Łodzi to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która łączy nauki z zakresu fizyki i dziedzin jej pokrewnych, jak chociażby matematyka czy nauki przyrodnicze.

W trakcie realizowanych zajęć studenci mają okazję zapoznać się z metodami komputerowymi i technikami obliczeniowymi, które następnie wykorzystują w pracy w zawodzie.

Kształcenie w zakresie fizyki umożliwi Ci poznanie różnych koncepcji i modeli związanych z fizyką klasyczną i kwantową. Program studiów stworzony jest w taki sposób, aby studenci mieli okazję rozwinąć umiejętności analityczne i badawcze na podstawie konkretnych problemów. Przedmiotem Twoich rozważań będzie w dużej mierze świat materii i promieniowania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunki studiów w Łodzi takie jak fizyka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra.

Studia fizyczne tego typu prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci fizyki zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje wiele ważnych tematów. Przede wszystkim zapoznają się z pojęciami odnoszącymi się do termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu, astrofizyki, fizyki atomowej i molekularnej, fizyki środowiskowej, fizyki matematycznej.

Oczywiście będziesz miał/a szansę zapoznać się z działaniem aparatury elektromedycznej w diagnostyce, z technikami badań struktur nanometrowych, a także z systemami sterującymi aparaturą pomiarową.

Zdobędziesz potrzebne umiejętności w zakresie pracy eksperymentalnej, analizy danych, stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Niektóre zagadnienia i kompetencje możesz zgłębiać i osiągać jedynie realizując daną specjalizację, która w znaczący sposób wpływa na ukształtowanie się ścieżki kariery.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W ŁODZI?

Studia na kierunku Fizyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Fizyka w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA W ŁODZI?

Absolwenci kierunku fizyka w Łodzi mogą być zatrudniani w różnych miejscach, ale niejednokrotnie uzależnione jest to od realizowanej specjalizacji.

Odnajdują się oni zwłaszcza w firmach, które opracowują dane przy użyciu zaawansowanych technik statystycznych i metod modelowania komputerowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyka:

  • laboratoria przemysłowe
  • urzędy miar
  • firmy branży IT
  • placówki popularyzacji nauki, na przykład obserwatoria astronomiczne

Odpowiednie kształcenie i zdobyte dzięki temu kompetencje mogą otworzyć drzwi do aktywnego działania w przemyśle stosującym nowoczesne technologie w zakresie inżynierii materiałowej, w jednostkach ochrony zdrowia, w firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego oraz w instytucjach, które zajmują się ochroną radiologiczną. Możesz także podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego lub trzeciego stopnia bądź na studiach podyplomowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Fizyka w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizyka Łódź studia i stopnia

Fizyka Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizyka Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki fizyczne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia