Geoinformacja

Geoinformacja

Geoinformacja

17.03.2022

Geoinformacja – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geoinformacja w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geoinformacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna
 • kartografia
 • teledetekcja
 • topografia
 • podstawy geodezji
 • oprogramowanie użytkowe
 • matematyka
 • statystyka

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „G” znajduje się Geoinformacja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie jak najszerszej wiedzy z obszaru Systemów Informacji Geograficznej, metod ich tworzenia, zarządzania nimi, a także metod analiz przestrzennych, metod zarządzania danymi przestrzennymi, czy też zasad upowszechniania informacji geograficznej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W toku nauki studenci mierzą się z następującymi przedmiotami: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, ekofizjografia, cyfrowe przetwarzanie obrazów, bazy danych GIS, pozyskiwanie danych w terenie, geometria analityczna z topologią. A co po studiach? Absolwenci Geoinformacji na UŁ znajdą zatrudnienie w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna w sposób zaawansowany; na przykład: administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, ochronie środowiska, instytucjach związanych z tworzeniem i nadzorowaniem informatycznym systemów GIS.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Janek, student Geoinformacji mówi:

„Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która rozwija swoje programy i oferty edukacyjne tak, aby jak najlepiej dostosować je do warunków panujących na wymagającym rynku pracy i do warunków obowiązujących w danej branży.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GEOINFORMACJA - ważne informacje

Geoinformacja studia Łódź

 

Geoinformacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geoinformację na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania Systemów Informacji Geograficznej,
 • kartografii,
 • analiz przestrzennych i modelowania w środowisku GIS,
 • metod, technik i narzędzi badawczych,
 • zasad tworzenia map w środowisku GIS,
 • pojęcia reprezentacji świata rzeczywistego za pośrednictwem modelu  wektorowego i rastrowego,
 • interpretowania zjawisk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych w ujęciu przestrzennym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geoinformacja:

Absolwent kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geoinformatycznych,
 • administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią,
 • ochronie środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • firmach geodezyjnych,
 • wojsku,
 • leśnictwie,
 • zarządzaniu kryzysowym,
 • instytucjach związanych z tworzeniem i nadzorowaniem informatycznym systemów GIS.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (1)

Iwona odpowiedz

Geografia z informatyką. To może być ciekawe.