Geoinformacja - Łódź

Studia w Łodzi

geoinformacja

Odkryj kierunek geoinformacja w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Geoinformacja studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku geoinformacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geoinformacja w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geoinformacja w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Geoinformacja Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi geoinformację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk Geograficznych UŁ).
 

Opis kierunku

Geoinformacja to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia związane zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i społecznymi. Studenci zdobywają umiejętności związane m.in. z zarządzaniem informacją geograficzną. Uczą się również opisywania, analizowania i interpretowania zjawisk występujących w przestrzeni, wykorzystując do tego różne narzędzia informatyczne i metody matematyczne.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Informacja przestrzenna wykorzystywana jest w różnych gałęziach gospodarki. Absolwenci mają więc możliwość rozwijania kariery zawodowej m.in. w firmach geoinformatycznych, administracji publicznej, instytucjach ochrony środowiska, wojsku, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, czy geodezji.

czytaj dalej wszystko o Geoinformacja - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek GEOINFORMACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Geoinformacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geoinformacja?

Konkurencja na kierunek geoinformacja jest wysoka, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Jeśli chodzi o postępowania kwalifikacyjne na studiach drugiego stopnia, ważne jest przedstawienie oceny na dyplomie. Szczegóły znajdziesz na naszym portalu lub stronach internetowych wybranych uczelni w Łodzi. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geoinformacja w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMACJA W ŁODZI?

Geoinformacja to nowoczesna propozycja kształcenie interdyscyplinarnego, która prowadzona jest przez Wydział Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Na tego typu studiach geograficznych będziesz miał/a okazję zgłębiać teoretyczne podstawy Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, a także metody zarządzania danymi przestrzennymi.

Kierunek w kompleksowy sposób łączy dwa obszary problematyki metodologicznej, to znaczy nauki geograficzne i matematyczno-informatyczne. Absolwenci geoinformacji stają się pożądanymi przez rynek pracy specjalistami.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geoinformacja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku geoinformacja w Łodzi realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia realizowane są w trakcie dwuletniego kształcenia (cztery semestry) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Uczelnie w Łodzi umożliwiają kształcenie na studiach geograficznych w formie stacjonarnej. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, a ustalany program zajęć wypełniony jest przedmiotami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, przyszli studenci muszą jednak dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarnie ustalany program kształcenia geoinformacji umożliwia studentom zdobywanie wiedzy zarówno z zakresu nauk geograficznych i przyrodniczych, jak i nauk matematyczno-informatycznych.

Uczęszczają oni na najważniejsze przedmioty takie jak, chociażby kartografia, topografia, geodezja, statystyka, ekofizjografia, analiza matematyczna czy systemy operacyjne, a także topograficzne bazy danych w geodezji oraz GIS w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu, w klimatologii i meteorologii.

Studenci zdobywają potrzebne do wykonywania zawodu umiejętności, które przekładają się na wykorzystywanie Systemów Informacji Geograficznej, korzystanie z metod ich tworzenia i zarządzania nimi, a także szereg kompetencji analitycznych i zarządczych w stosunku do wykonywania analiz przestrzennych oraz zarządzania danymi przestrzennymi.

Badanie współczesnego świata jest stricte związane z wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań matematycznych i informatycznych, dlatego kierunek geoinformacja jest tak popularny wśród kandydatów na studia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMACJA W ŁODZI?

Studia na kierunku Geoinformacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Geoinformacja w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOINFORMACJA W ŁODZI?

Absolwenci kierunku geoinformacja są przygotowani do praktycznego działania w różnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geoinformacja:

 • przedsiębiorstwa geoinformatyczne
 • administracja rządowa i samorząd terytorialny w zakresie zarządzania przestrzenią,
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska
 • leśnictwo
 • zarządzanie kryzysowe
 • wojsko
 • geodezja
 • biura planowania przestrzennego

Odnajdziesz się także w instytucjach związanych z tworzeniem oraz nadzorowaniem informatycznym systemów GIS. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia, trzeciego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geoinformacja w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geoinformacja Łódź studia i stopnia

Geoinformacja Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geoinformacja Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geoinformacja w Łodzi

Studia II stopnia

Kierunki geograficzne w Łodzi

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Geoinformacja w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni