Geoinformacja - Łódź

Geoinformacja - Łódź

Geoinformacja - Łódź

Studia w Łodzi

geoinformacja

Odkryj kierunek geoinformacja w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Geoinformacja studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku geoinformacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Geoinformacja - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek geoinformacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Geoinformacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geoinformacja?

Konkurencja na kierunek geoinformacja jest wysoka, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Jeśli chodzi o postępowania kwalifikacyjne na studiach drugiego stopnia, ważne jest przedstawienie oceny na dyplomie. Szczegóły znajdziesz na naszym portalu lub stronach internetowych wybranych uczelni w Łodzi. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geoinformacja w Łodzi

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku geoinformacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMACJA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

GEOINFORMACJA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geoinformacja na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMACJA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geoinformacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geoinformacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Kierunki geograficzne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMACJA W ŁODZI?

Geoinformacja to nowoczesna propozycja kształcenie interdyscyplinarnego, która prowadzona jest przez Wydział Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Na tego typu studiach geograficznych będziesz miał/a okazję zgłębiać teoretyczne podstawy Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, a także metody zarządzania danymi przestrzennymi.

Kierunek w kompleksowy sposób łączy dwa obszary problematyki metodologicznej, to znaczy nauki geograficzne i matematyczno-informatyczne. Absolwenci geoinformacji stają się pożądanymi przez rynek pracy specjalistami.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geoinformacja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku geoinformacja w Łodzi realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia realizowane są w trakcie dwuletniego kształcenia (cztery semestry) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Uczelnie w Łodzi umożliwiają kształcenie na studiach geograficznych w formie stacjonarnej. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, a ustalany program zajęć wypełniony jest przedmiotami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, przyszli studenci muszą jednak dokonać opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarnie ustalany program kształcenia geoinformacji umożliwia studentom zdobywanie wiedzy zarówno z zakresu nauk geograficznych i przyrodniczych, jak i nauk matematyczno-informatycznych.

Uczęszczają oni na najważniejsze przedmioty takie jak, chociażby kartografia, topografia, geodezja, statystyka, ekofizjografia, analiza matematyczna czy systemy operacyjne, a także topograficzne bazy danych w geodezji oraz GIS w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu, w klimatologii i meteorologii.

Studenci zdobywają potrzebne do wykonywania zawodu umiejętności, które przekładają się na wykorzystywanie Systemów Informacji Geograficznej, korzystanie z metod ich tworzenia i zarządzania nimi, a także szereg kompetencji analitycznych i zarządczych w stosunku do wykonywania analiz przestrzennych oraz zarządzania danymi przestrzennymi.

Badanie współczesnego świata jest stricte związane z wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań matematycznych i informatycznych, dlatego kierunek geoinformacja jest tak popularny wśród kandydatów na studia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMACJA W ŁODZI?

Studia na kierunku Geoinformacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOINFORMACJA W ŁODZI?

Absolwenci kierunku geoinformacja są przygotowani do praktycznego działania w różnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geoinformacja:

 • przedsiębiorstwa geoinformatyczne
 • administracja rządowa i samorząd terytorialny w zakresie zarządzania przestrzenią,
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska
 • leśnictwo
 • zarządzanie kryzysowe
 • wojsko
 • geodezja
 • biura planowania przestrzennego

Odnajdziesz się także w instytucjach związanych z tworzeniem oraz nadzorowaniem informatycznym systemów GIS. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia, trzeciego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Komentarze (0)