Logistyka

Logistyka

Logistyka

05.07.2022

Logistyka – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logistyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku logistyka w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90

 

Wydział Zarządzania UŁ

 • studia stacjonarne I stopnia: 80
 • studia niestacjonarne I stopnia: 80

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4100 zł

 

Wydział Zarządzania UŁ

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4600 zł

 

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Infrastruktura logistyczna w przedsiębiorstwie
 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • Transport międzynarodowy i spedycja
 • Towaroznawstwo i międzynarodowe rynki produktowe
 • E-logistyka
 • Logistyka miejska i ekologistyka
 • Controlling i audyt logistyczny
 • Logistyka w sieciach usługowych
 • Normalizacja i systemy zarządzania jakością w logistyce

 

Uniwersytet Łódzki to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. W bogatej ofercie dydaktycznej, skierowanej do kandydatów, znajduje się także kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Fundamentem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, dzięki którym można zrozumieć logistykę, z uwzględnieniem zarówno aspektów teoretycznych, jak i związanych z aplikacją rozwiązań systemowych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Do głównych przedmiotów realizowanych na kierunku należą: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, zarządzanie produkcją i usługami, systemy informatyczne w logistyce, finanse przedsiębiorstw, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji. Absolwenci Logistyki na UŁ znajdą zatrudnienie w działach zaopatrzenia, działach kontroli jakości, działach dystrybucji, sferze organizacji dostaw, obsłudze klienta, dziale zarządzania magazynem.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Mariusz, student Logistyki mówi:

„Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Łódź

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemów logistycznych i ich roli w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych,
 • metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania danych,
 • interpretowania i analizowania zjawisk i procesów gospodarczych,
 • stosowania metod i technik zarządzania organizacjami,
 • charakteryzowania systemu finansowego,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • analizowania struktur i strategii w handlu,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • działach zaopatrzenia,
 • działach organizacji produkcji,
 • sferach organizacji dostaw,
 • obsłudze klienta,
 • działach kontroli jakości,
 • działach zarządzania magazynem,
 • działach zarządzania zwrotami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Zarządzania UŁ

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki rozpoczyna się wraz z otwarciem rejestracji w specjalnym systemie internetowym IRK. Każdy kandydat zobligowany jest do wypełnienia rekrutacyjnego formularza, wprowadzenia wyników ze świadectwa maturalnego, przesłania aktualnej fotografii, wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Po upływie określonego czasu osoby ubiegające się przyjęcie zostają poinformowane o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zakwalifikowani proszeni są o wykonanie kolejnego kroku, czyli złożenie wymaganych dokumentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne obowiązują wyłącznie tych kandydatów, których poinformowano o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Muszą oni dostarczyć do dziekanatu takie dokumenty jak:

 • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej,
 • oryginał albo kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • aktualne zdjęcie,
 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości do wglądu.

Co ważne, dokumentów rekrutacyjnych nie musimy dostarczać osobiście. Może to zrobić w naszym imieniu osoba trzecia, bez żadnego pisemnego upoważnienia. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie ich w określonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o indeks.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnoszą wszyscy kandydaci w czasie zapisu na kierunek. Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najistotniejsze jest to, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji – dla każdego kandydata inny.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przedmioty kwalifikacyjne na Logistykę podzielone są na trzy kategorie. Dwie z nich obejmują przedmioty wymagane w procesie rekrutacyjnym.

 • Kategoria 1 (wymagana): język obcy nowożytny,
 • Kategoria 2 (wymagana): matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 • Kategoria 3 (niewymagana): matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

 • Kategoria 1: poziom podstawowy – 1,5 , poziom rozszerzony – 4, poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego – 5;
 • Kategoria 2: poziom podstawowy – 1, poziom rozszerzony – 3, poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego – 3,75;
 • Kategoria 3: poziom podstawowy – 0,5, poziom rozszerzony – 1, poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego – 1,25.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)