Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zagrożenia militarne i niemilitarne bezpieczeństwa państwa
 • planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 • prawne podstawy zarządzania kryzysowego
 • bezpieczeństwo państwa i obrona narodowa
 • globalne zagrożenia bezpieczeństwa
 • zwalczanie przestępczości

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie oferuje kształcenie pozwalające przystosować się do wymogów służby w nowoczesnej armii, czy  służbach mundurowych. Wśród proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie zakłada nabycie umiejętności analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, a także zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zagrożenia militarne i niemilitarne bezpieczeństwa państwa, planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności, prawne podstawy zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo państwa i obrona narodowa, globalne zagrożenia bezpieczeństwa, zwalczanie przestępczości, pozarządowe formy bezpieczeństwa, system reagowania kryzysowego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w WSBiO będą mogli wykorzystać w wojsku, żandarmerii wojskowej, straży granicznej, straży pożarnej, policji, oraz innych jednostkach administracji bezpieczeństwa.

Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie opinie? Karol, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Poważnych profesji należy uczyć się od doświadczonych praktyków. Właśnie tacy prowadzą zajęcia w WSBiO. Dzięki temu wiem, że wiedza, którą zdobywam jest ogromną wartością, której nikt mi nigdy nie odbierze.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych kategorii pojęciowych opisujących państwo i prawo,
 • analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania,
 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • relacji między teorią a praktyką polityki bezpieczeństwa państwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wojsku,
 • żandarmerii wojskowej,
 • straży pożarnej,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej,
 • policji,
 • biurze ochrony rządu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

kamitu odpowiedz

Kto się wybiera na Bezpieczeństwo wewnętrzne? Jakie mają spostrzeżenia absolwenci? Z tego co słysze większość opinii jest pozytywna, czy Uczelnia pomogła w znalezieniu pracy?