Filologia angielska

Filologia angielska

Filologia angielska

09.06.2022

Filologia angielska – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia angielska we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5080 zł

studia niestacjonarne: od 5080 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • historia obszaru językowego
 • gramatyka opisowa
 • metodyka nauczania języka obcego
 • dydaktyka

 

Wszechnica Polska w Warszawie to niepubliczna uczelnia, oferująca kandydatom gamę kierunków kształcących w różnych dziedzinach i dyscyplinach. Jednym z nich jest Filologia angielska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Filologia angielska we Wszechnicy Polskiej realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Założeniem kształcenia jest zdobycie szczegółowej wiedzy na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Studenci poznają język biznesu i zdobywają praktyczne i teoretyczne przygotowanie do nauczania języka.

 

Sprawdź

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kierunki studiów

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, gramatyka opisowa, metodyka nauczania języka obcego, dydaktyka. A co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

 

Opinie

Jeśli chcemy studiować w Warszawie, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych. Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Karolina, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Jeśli chcecie odnaleźć się w dzisiejszym świecie i poczuć swobodę komunikowania się niemal w każdym zakątku świata, wybierzcie Filologię angielską we Wszechnicy Polskiej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

Filologia angielska studia Warszawa

Filologia angielska studia

Filologia angielska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Filologia angielska we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych,
 • analizowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • argumentowania poglądów,
 • przekładu literackiego,
 • zarządzania czasem i przedsiębiorczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • oświacie,
 • administracji państwowej,
 • branży turystycznej,
 • korporacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach krajowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • wydawnictwach,
 • biurach tłumaczeń.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)