Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

30.01.2022

Fizyka techniczna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku fizyka techniczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku fizyka techniczna w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka techniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka atomowa
 • fizyka ciała stałego
 • rysunek techniczny
 • mechanika techniczna
 • materiały magnetyczne
 • prawo atomowe i ochrona radiologiczna
 • metody spektroskopowe

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „F” kandydaci znajdą kierunek Fizyka techniczna, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu technicznych zastosowań fizyki. Studenci zapoznają się z fizyką doświadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, a także zasadami działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Fizyka techniczna na UMCS to także nauka korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab.   

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: fizyka atomowa, fizyka ciała stałego, rysunek techniczny, mechanika techniczna, materiały magnetyczne, prawo atomowe i ochrona radiologiczna, metody spektroskopowe, numeryczne metody opracowania i wizualizacji wyników pomiarów, grafika inżynierska, optyka instrumentalna. A co po studiach? Absolwenci Fizyki technicznej na UMCS znajdą zatrudnienie w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych, placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, specjalistycznych laboratoriach policyjnych, instytucjach wojskowych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Tomek, student Fizyki technicznej mówi:

„UMCS w Lublinie to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju i dumny jestem z tego, że studiuję właśnie tutaj. „

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FIZYKA TECHNICZNA - ważne informacje

Fizyka techniczna studia Lublin

Fizyka techniczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę techniczną na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych praw fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki, optyki oraz astronomii,
 • formułowania problemu oraz wykorzystywania metodyki badań fizycznych,
 • projektowania układów elektrycznych i elektronicznych,
 • wykonywania pomiarów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • zasad budowy układów do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • zasad grafiki inżynierskiej,
 • zasad finansowych związanych z działalnością inżynierską,
 • oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu,
 • określania związków przyczynowo- skutkowych,
 • tworzenia rysunku technicznego, aksonometrii, rzutowania prostokątnego, wymiarowania i przekrojów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka techniczna:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie :

 • jako fizyk medyczny,
 • jako nauczyciel,
 • jako specjalista,
 • w instytutach badawczych,
 • w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • w szpitalach,
 • w instytucjach związanych z medycyną, biologią i biotechnologią,
 • w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • w wyższych uczelniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki, fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów, lub chemii, lub nauczania fizyki i informatyki, lub nauczania matematyki i informatyki albo kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)