Jazz i muzyka estradowa

Jazz i muzyka estradowa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Jazz i muzyka estradowa - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku jazz i muzyka estradowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • historia kultury
  • kształcenie rytmiczne z czytaniem a vista
  • harmonia
  • kształcenie słuchu
  • big band
  • zespół instrumentalny
  • historia jazzu i pop music
  • komputerowe systemy muzyczne
  • podstawy dyrygowania

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to szerokie możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Wśród oferowanych kierunków kandydaci znajdą także Jazz i muzykę estradową, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do solistycznej i zespołowej działalności estradowej, a także zdobycie wiedzy na temat różnych stylów i gatunków muzyki jazzowej i pop, którą można wykorzystać w życiu zawodowym.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: historia kultury, kształcenie rytmiczne z czytaniem a vista, harmonia, kształcenie słuchu, big band, zespół instrumentalny, historia jazzu i pop music, komputerowe systemy muzyczne, podstawy dyrygowania. A co po studiach?

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną).Minimalna liczna punktów oznaczająca pozytywny wyniki wynosi 16 pkt.2. słuchu muzycznego.Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 pkt.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia muzyczne wybrać

Studia na kierunku Jazz i muzyka estradowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia muzyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki muzyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Artystycznym UMCS

Komentarze (0)