Jazz i muzyka estradowa

Jazz i muzyka estradowa

Jazz i muzyka estradowa

28.09.2021

Jazz i muzyka estradowa - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku jazz i muzyka estradowa w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku jazz i muzyka estradowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • historia kultury
  • kształcenie rytmiczne z czytaniem a vista
  • harmonia
  • kształcenie słuchu
  • big band
  • zespół instrumentalny
  • historia jazzu i pop music
  • komputerowe systemy muzyczne
  • podstawy dyrygowania

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to szerokie możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Wśród oferowanych kierunków kandydaci znajdą także Jazz i muzykę estradową, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do solistycznej i zespołowej działalności estradowej, a także zdobycie wiedzy na temat różnych stylów i gatunków muzyki jazzowej i pop, którą można wykorzystać w życiu zawodowym.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: historia kultury, kształcenie rytmiczne z czytaniem a vista, harmonia, kształcenie słuchu, big band, zespół instrumentalny, historia jazzu i pop music, komputerowe systemy muzyczne, podstawy dyrygowania. A co po studiach?

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - ważne informacje

Jazz i muzyka estradowa studia

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym obejmującym sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych: 1) w zakresie przedmiotu kierunkowego: a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) lub, b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną). Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 16 pkt. 2) słuchu muzycznego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku studiów ukończonych w dyscyplinie sztuki muzyczne. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)