Dyplomacja europejska

Dyplomacja europejska

Dyplomacja europejska

02.02.2022

Dyplomacja europejska – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku dyplomacja europejska na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dyplomacja europejska w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dyplomacja europejska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • problematyka narodowościowa i etniczna w Europie
 • historia dyplomacji
 • geografia polityczna
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • międzynarodowe stosunki kulturalne

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych polskich uczelni. Na długiej liście kierunków kształcenia, pod literą „D” kandydaci odnajdą Dyplomacja europejska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z różnych dziedzin, takich jak elementy prawa, nauki polityczne i społeczne, ekonomia oraz kultura. Ponadto, studenci nabywają kompetencje językowe i poznają zasady dyplomacji, reguły protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u, otwartości w kontaktach z ludźmi, współpracy z przedstawicielami innych kultur oraz funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, problematyka narodowościowa i etniczna w Europie, historia dyplomacji, geografia polityczna, prawo międzynarodowe publiczne, międzynarodowe stosunki kulturalne, integracja gospodarcza w Europie, organizacje międzynarodowe, polityka zagraniczna Polski, przemiany cywilizacji współczesnej, problemy współczesnego świata. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dyplomacji europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w służbie zagranicznej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, strukturach administracji unijnej szczebla regionalnego, rządowego, krajowego i samorządowego, krajowych i międzynarodowych mediach oraz w placówkach kulturalnych i strukturach zajmujących się doradztwem w zakresie dyplomacji oraz polityki międzynarodowej.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować we Wrocławiu, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Michał, student Dyplomacji europejskiej mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim i jestem z tego dumny, bo studiuję kierunek, którego nie znalazłem na innych uczelniach.”

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

DYPLOMACJA EUROPEJSKA - ważne informacje

Dyplomacja Europejska studia Wrocław

Dyplomacja Europejska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dyplomację europejską na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Dyplomacja europejska na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologii w dyplomacji,
 • polskich służb dyplomatycznych i konsularnych,
 • dyplomacji prewencyjnej,
 • dyplomacji koersywnej,
 • politycznych aspektów globalizacji,
 • tworzenia marki narodowej,
 • reguł protokołu dyplomatycznego,
 • zasad integracji gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dyplomacja europejska:

Absolwent kierunku Dyplomacja europejska na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbie zagranicznej,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • strukturach administracji unijnej szczebla regionalnego, rządowego, krajowego i samorządowego,
 • krajowych i międzynarodowych mediach,
 • placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dyplomacja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów. O miejsc na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości: -oceny na dyplomie licencjackim lub magisterskim, średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)