Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

29.01.2022

Komunikacja promocyjna i kryzysowa - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kierunki i metody badań socjologicznych
 • współczesne kierunki filozofii
 • społeczne uwarunkowania języka
 • praktyka wypowiedzi naukowej
 • gatunki dziennikarskie
 • komunikacja interpersonalna
 • etyka reklamy

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej nie zabrakło miejsca dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w obszarze takich dziedzin jak językoznawstwo, wiedza o literaturze, wiedza o mediach, socjologia, wiedza o bezpieczeństwie. Studenci uczą się praktycznego zastosowania języka i wiedzy o literaturze w działalności kulturalnej i nastawionej na promocję kultury i komunikację społeczną.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: kierunki i metody badań socjologicznych, współczesne kierunki filozofii, społeczne uwarunkowania języka, praktyka wypowiedzi naukowej, gatunki dziennikarskie, komunikacja interpersonalna, etyka reklamy, teoria i praktyka tekstu, komunikacja multimedialna, kultura języka. A co po studiach? Absolwenci Komunikacji promocyjnej i kryzysowej na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie jako rzecznicy prasowi firm i organizacji, pracownicy biur prasowych, specjaliści od promocji w strukturach samorządowych, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, dziennikarze i specjaliści w działach reklamy mediów, negocjatorzy kryzysowi.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Maciek, student Komunikacja promocyjnej i kryzysowej mówi:

„Język się zmienia, a wraz z nim sposoby komunikacji. Dzisiaj należy się uczyć w jaki sposób dotrzeć do jednostki, oraz dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Tego można nauczyć się tutaj, na Uniwersytecie Śląskim.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA - ważne informacje

Komunikacja promocyjna i kryzysowa studia Katowice

Komunikacja promocyjna i kryzysowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Komunikacja promocyjna i kryzysowa:

Absolwent kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawnych uwarunkowań funkcjonowania redakcji, agencji promocyjnych, oraz jednostek upowszechniania kultury,
 • zasad funkcjonowania systemu medialnego w Polsce i na świecie,
 • metod i procedur ochrony bezpieczeństwa i dóbr oraz własności społecznej,
 • metod i technik pozyskiwania danych w działalności promocyjnej,
 • metodyki działalności pedagogicznej,
 • mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój mowy,
 • języka i jego roli w systemie kultury,
 • analizowania i selekcjonowania informacji,
 • zasad tworzenia i form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • realizacji projektów reklamowo- promocyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa:

Absolwent kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie jako:

 • rzecznik prasowy firm i organizacji,
 • pracownik biura prasowego,
 • specjalista od promocji w strukturach samorządowych,
 • negocjator kryzysowy,
 • koordynator działań kryzysowych w jednostkach organizacji różnego szczebla,
 • mediator,
 • dziennikarz,
 • doradca do spraw promocji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)