Komunikacja promocyjna i kryzysowa - Katowice i woj. śląskie

Komunikacja promocyjna i kryzysowa - Katowice i woj. śląskie

Komunikacja promocyjna i kryzysowa - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

komunikacja promocyjna i kryzysowa

Odkryj komunikacja promocyjna i kryzysowa na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Komunikacja promocyjna i kryzysowa studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Komunikacja promocyjna i kryzysowa - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Komunikacja promocyjna i kryzysowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa?

Jeśli rozważasz studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie wszelkie wymogi ustalają indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces kwalifikacyjny zmienia się w zależności od etapu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Komunikacja promocyjna i kryzysowa w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Komunikacja promocyjna i kryzysowa to kierunek doskonale wpisujący się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do komunikowania społecznego oraz zdobywają umiejętności w tym zakresie.

Propozycja kształcenia kształci specjalistów, którzy będą w stanie zająć się komunikacją, kreowaniem wizerunku organizacji, a także rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji. Nauczysz się współpracować z mediami, organizować konferencje prasowe, aranżować wywiady, pisać poprawne komunikaty.

Na studentów czekają fascynujące specjalizacje, które w znaczący sposób wpłyną na dalszą ścieżkę kariery. Możesz kształcić się w zakresie negocjacji kryzysowych, komunikacji promocyjnej, a także doradztwa wizerunkowego i rzecznikostwa i inne. Oferta specjalnościowa jest zmienna, dlatego warto śledzić aktualności na stronach wybranych uczelni.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Komunikację promocyjną i kryzysową możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Tego typu studia marketingowo-społeczne możesz realizować w trybie stacjonarnym. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i specjalizacyjnymi oraz praktykami zawodowymi. Studia stacjonarne są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia komunikacji promocyjnej i kryzysowej konstruowany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci zdobywają potrzebą wiedzę i umiejętności sprowadzające się do promowania wizerunku, promowania towarów i usług, a także idei zwłaszcza w przypadku, gdy współpracujemy z organizacjami o charakterze politycznym lub charytatywnym.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję rozwinąć myślenie strategiczne i praktyczną umiejętność stworzenia, zaplanowania i poprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej w zgodzie z zasadami zintegrowanego marketingu gospodarczego i politycznego oraz z zasadami prawa, psychologii społecznej, komunikacji międzyludzkiej.

Nauczysz się promować produkty i usługi, zarządzać informacją wewnątrz i na zewnątrz firmy, rozwiązywać konflikty dzięki umiejętnościom negocjacyjnym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa kreuje absolwentów na odważnych, kreatywnych i świadomych ludzi, którzy dzięki wiedzy i umiejętnościom chcą zajmować się nie tylko rozwiązywaniem konfliktów, ale także wizerunkiem firmy, idei, produktu, osoby.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa:

 • struktury władzy państwowej na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym
 • struktury samorządowe
 • agencje reklamowe, agencje public relations, działy promocji firm
 • działy reklamy mediów
 • biura prasowe

Absolwenci pracują w charakterze negocjatorów kryzysowych, rzeczników prasowych, specjalistów od promocji, mediatorów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej. Są przygotowani do podjęcia pracy diagnostyczno-profilaktyczno-terapeutycznej oraz dydaktycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy i jej rozwoju oraz z trudnościami w uczeniu się (specjalizacja logopedyczna).

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA - ważne informacje

komunikacja promocyjna i kryzysowa studia

studia humanistyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki humanistyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)