Europeistyka- studia europejskie

Europeistyka- studia europejskie

Europeistyka- studia europejskie

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Europeistyka - studia europejskie – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku europeistyka - studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka - studia europejskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia społeczna Europy
 • społeczeństwo i komunikacja
 • systemy polityczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • teoria integracji ekonomicznej
 • rynek wewnętrzny UE
 • korzenie prawa europejskiego
 • historia integracji w Europie
 • międzynarodowe rynki finansowe

 

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek pod nazwą Europeistyka- studia europejskie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat procesów zachodzących w Europie, jak i relacji Europy ze światem. Studenci poznają zasady funkcjonowania Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach, kształtowanie się relacji politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych Europy z innymi państwami, spory i konflikty międzynarodowe, czy też problemy obecności mniejszości narodowych. Europeistyka- studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim to także wiedza na temat takich zagadnień jak: protokół dyplomatyczny, organizacje międzynarodowe, polityka energetyczna i alternatywne źródła energii, modele kapitalizmu w Europie.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: antropologia społeczna Europy, społeczeństwo i komunikacja, systemy polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, teoria integracji ekonomicznej, rynek wewnętrzny UE, korzenie prawa europejskiego, historia integracji w Europie, międzynarodowe rynki finansowe, kulturowe podstawy społeczeństw Europy, UE w stosunkach międzynarodowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Europeistyki- studiów europejskich na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, firmach public relations, centrach informacyjnych, dyplomacji, mediach, organach administracji samorządowej i centralnej.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Wiktor, student Europeistyki- studiów europejskich mówi:

„Uniwersytet Warszawski to prawdziwie europejska i nowoczesna uczelnia, w której nauka przychodzi łatwo, a co najważniejsze jest pierwszym krokiem do kariery, także tej międzynarodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

EUROPEISTYKA - STUDIA EUROPEJSKIE - ważne informacje

Europeistyka- studia europejskie studia Warszawa

Europeistyka - studia europejskie studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę- studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Europeistyka- studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rodzajów więzi politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie,
 • różnych rodzajów struktur europejskich oraz zachodzących między nimi relacji,
 • klasycznych i współczesnych nurtów politycznych,
 • koncepcji i teorii integracji europejskiej,
 • zasad procesów decyzyjnych,
 • polskiej polityki europejskiej,
 • współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy,
 • reguł korzystania z funduszy strukturalnych,
 • interpretacji wydarzeń i procesów z historii Europy,
 • analizowania tekstów prawnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka- studia europejskie:

Absolwent kierunku Europeistyka- studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach public relations,
 • centrach informacyjnych,
 • mediach,
 • dyplomacji,
 • organach administracji samorządowej i centralnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)