Filozofia

Filozofia

Filozofia

22.03.2022

Filozofia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii
 • epistemologia
 • ontologia
 • etyka
 • semiotyka logiczna
 • historia filozofii analitycznej
 • historia filozofii nieanalitycznej

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej, zainteresowani nauką pod literą „F” odnajdą Filozofię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Ponadto, studenci osiągają wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii, jak również o zależnościach między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi. Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim to także wiedza o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W gronie realizowanych przedmiotów można odnaleźć takie zagadnienia jak: historia filozofii, epistemologia, ontologia, etyka, semiotyka logiczna, historia filozofii analitycznej, historia filozofii nieanalitycznej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w branży public relations, branży HR, instytucjach społecznych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, szkolnictwie.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filozofia, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Łukasz, student Filozofii mówi:

„Uniwersytet Warszawski to uczelnia prestiżowa. Uzyskany dyplom wiele znaczy wśród pracodawców.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
 • filozofii polityki,
 • filozofii społecznej,
 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji,
 • interpretacji tekstów filozoficznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach akademickich,
 • działach HR różnych przedsiębiorstw,
 • branży Public Relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)