Publikowanie współczesne

Publikowanie współczesne

Publikowanie współczesne

23.03.2022

Publikowanie współczesne – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku publikowanie współczesne w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku publikowanie współczesne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy typografii
 • aspekty prawne działalności wydawniczej
 • strategie wyszukiwania informacji
 • źródła informacji w pracy wydawniczej
 • zagadnienia wydawniczo- księgarskie
 • propedeutyka kultury języka
 • podstawy organizacji i zarządzania

 

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Publikowanie współczesne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu bibliologii i informatologii, w tym zagadnień związanych z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek i innych typów dokumentów. Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim to także zdobycie niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji i umiejętności praktycznych, np. znajomość programów użytkowych oraz profesjonalnych, jak InDesign, z którego korzystają obecnie wydawcy.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: podstawy typografii, aspekty prawne działalności wydawniczej, strategie wyszukiwania informacji, źródła informacji w pracy wydawniczej, zagadnienia wydawniczo- księgarskie, propedeutyka kultury języka, podstawy organizacji i zarządzania, technologie informacyjne i komunikacyjne, estetyka książki i prasy, historia druku, warsztaty z pisania tekstów użytkowych, ekonomika wydawnicza książki i prasy, problemy publikowania materiałów źródłowych, podstawy grafiki komputerowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, bibliotekach cyfrowych, portalach internetowych, instytucjach nauki i kultury, księgarniach internetowych i tradycyjnych, strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn, działach wydawniczych różnego typu podmiotów, we wszystkich instytucjach prowadzących digitalizację publikacji.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Publikowania współczesnego mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju i nauka tutaj sprawia bardzo wiele satysfakcji.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE - ważne informacje

Publikowanie współczesne

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania publikacji,
 • aspektów prawnych działalności wydawniczej,
 • strategii wyszukiwania informacji,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • tworzenia serwisów informacyjnych,
 • zasad dystrybucji,
 • analizy wydawniczej,
 • edycji prasy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Publikowanie współczesne:

Absolwent kierunku Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • bibliotekach cyfrowych,
 • portalach internetowych,
 • instytucjach nauki i kultury,
 • księgarniach internetowych i tradycyjnych,
 • strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn,
 • działach wydawniczych różnego typu podmiotów,
 • instytucjach prowadzących digitalizację publikacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku publikowanie współczesne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny z dyplomu i egzaminu pisemnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)