Stosowana psychologia zwierząt

Stosowana psychologia zwierząt

Stosowana psychologia zwierząt

23.03.2022

Stosowana psychologia zwierząt – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku stosowana psychologia zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku stosowana psychologia zwierząt w UW
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosowana psychologia zwierząt znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • etologia
 • etologia zwierząt domowych
 • psychologia porównawcza
 • metody opisu i analizy zachowania
 • ćwiczenia terenowe z metod pomiaru zachowania
 • metodologia szkolenia zwierząt
 • metody psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt
 • zachowanie psa
 • zachowanie konia

 

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Stosowana psychologia zwierząt, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Plan studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów: przedmioty podstawowe dające wiedzę ogólną, przedmioty kierunkowe obejmujące węższy zakres treści powiązanych z nauką o zachowaniu zwierząt oraz przedmioty specjalizacyjne pozwalające ściśle ukierunkować profil kształcenia.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: etologia, etologia zwierząt domowych, psychologia porównawcza, metody opisu i analizy zachowania, ćwiczenia terenowe z metod pomiaru zachowania, metodologia szkolenia zwierząt, metody psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt, zachowanie psa, zachowanie konia, wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej, kynoterapia, hipoterapia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Stosowanej psychologii zwierząt będą mogli wykorzystać w ośrodkach terapii, ośrodkach szkoleniowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Eliza, studentka Stosowanej psychologii zwierząt mówi:

„Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesne kierunki kształcenia, które zdobywają coraz większą popularność u młodych ludzi i które torują im nowe ścieżki kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT - ważne informacje

Stosowana psychologia zwierząt studia Warszawa

Stosowana psychologia zwierząt studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosowaną psychologię zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Stosowana psychologia zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologii zwierząt oraz związanych z nią obszarów nauk społecznych, biologicznych i rolniczych,
 • podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt,
 • tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,
 • treningu i szkolenia zwierząt,
 • rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachowań zwierzęcia,
 • kształtowania zachowań pożądanych zwierząt towarzyszących,
 • kierowania zespołem ludzi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosowana psychologia zwierząt:

Absolwent kierunku Stosowana psychologia zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach terapii,
 • ośrodkach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)