Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

23.03.2022

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia stosunków międzynarodowych
 • geografia polityczna
 • nauka o państwie
 • historia Polski XX wieku
 • integracja europejska
 • geografia ekonomiczna
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • polityka gospodarcza

 

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Stosunki międzynarodowe, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która umożliwia poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Studenci nabywają umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zbudowany jest na takich przedmiotach jak: historia stosunków międzynarodowych, geografia polityczna, nauka o państwie, historia Polski XX wieku, integracja europejska, geografia ekonomiczna, międzynarodowe stosunki polityczne, polityka gospodarcza, demografia, organizacja i zarządzanie, polityka zagraniczna Polski, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe prawo handlowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Warszawy, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Kuba, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na Uniwersytecie Warszawskim stymulują do pogłębiania wiedzy i własnych badań i poszukiwań. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

Stosunki międzynarodowe studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • rozpoznawania problemów cywilizacji ludzkiej,
 • oceny głównych prawidłowości zmian demograficznych,
 • roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • zasad pozyskiwania funduszy europejskich,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • skutecznego komunikowania się,
 • negocjacji międzynarodowych,
 • zasad podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą,
 • ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
 • dyplomacji,
 • środkach masowego przekazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników testu wiedzy przeprowadzanego z zakresu następujących przedmiotów: 1.Międzynarodowe stosunki polityczne; 2.Międzynarodowe stosunki gospodarcze; 3.Prawo międzynarodowe publiczne.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Stosunki międzynarodowe są kierunkiem, który przedstawia różnorodne przepisy, zasady i reguły. Istotne zasady funkcjonują także w drodze do studiowania tej dziedziny, czyli jeszcze w procesie rekrutacji. Każdy kandydat na studia powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na terminy, aby zmieścić się w czasie postępowania kwalifikacyjnego. Rozpoczyna się ono zazwyczaj w pierwszym tygodniu czerwca, lecz warto na bieżąco sprawdzać kalendarz, by nie zostać zaskoczonym.

Zainteresowani nauką muszą założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata. W nim będą wprowadzali uzyskane wyniki, jak również z niego będą wiedzieli co dokładnie muszą zrobić, by stać się pełnoprawnym studentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów to nieodzowny element wielu procesów, w tym rekrutacji na uczelnię. Co ważne, pomimo tego, iż niemal wszystko możemy załatwić za pośrednictwem Internetu, to dokumenty rekrutacyjne musimy dostarczyć do dziekanatu w formie tradycyjnej, papierowej. Co równie istotne, powinniśmy zrobić to osobiście. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę, lecz w naszym imieniu, niezbędne jest specjalne upoważnienie. Jakie dokumenty muszą znaleźć się w naszej osobistej teczce rekrutacyjnej? Na przykład:

- oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości,

- ankieta osobowa z naszym zdjęciem,

- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz dowód wpłaty,

- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady.

O czym jeszcze warto pamiętać? Dokumenty przez nas składane muszą być opatrzone naszym podpisem.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne to nic nowego i obowiązują one również w procesie rekrutacji na Stosunki międzynarodowe. Każdy kandydat powinien dokonać takiej opłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Po zakończeniu procesu rekrutacji oraz przeczytania swojego nazwiska na liście przyjętych, będziemy musieli dokonać jeszcze opłaty za wydanie ELS, czyli Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Stosunki międzynarodowe wydają się być niezwykle szeroką dziedziną, a świadczyć może o tym dość długa lista przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji. Oprócz standardowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego, kandydaci mogą zdawać takie przedmioty jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim mogą przy pomocy specjalnego wzoru obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy tylko podać odpowiednie dane. Sposób obliczania wyniku końcowego wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące konkursy i olimpiady:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Olimpiada Języka Francuskiego,
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiada Języka Białoruskiego,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Artystyczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (2)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Valeriia Buchak W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Dzień dobry, chciałabym wiedzieć w jaki sposób przechodzą olimpiady, czy może wziąć udział obcokrajowca z polską maturą, gdzie się zgłaszać, ile jest turów i czy można wziąć udział odrazu w kilku olimpiadach itd?? Dziękuje