Matematyka

Matematyka

Matematyka

31.01.2022

Matematyka – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku matematyka na Politechnice Wrocławskiej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku matematyka w PWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra
 • analiza matematyczna
 • analiza funkcjonalna
 • funkcje analityczne
 • matematyka dyskretna
 • teoria mnogości
 • topologia ogólna
 • badania operacyjne

 

Politechnika Wrocławska to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni kraju. Kierunki kształcenia stanowią szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych, a jednym z nich jest „królowa nauk”, czyli Matematyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu matematyki oraz sposobów jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi. 
Jakie przedmioty prowadzone są w ramach programu nauczania? Na przykład: algebra, analiza matematyczna, analiza funkcjonalna, funkcje analityczne, matematyka dyskretna, teoria mnogości, topologia ogólna, badania operacyjne, programowanie, metody numeryczne, teoria liczb i kryptografia, rachunek prawdopodobieństwa. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Matematykę na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w roli analityków danych, analityków finansowych, specjalistów do spraw zarządzania ryzykiem kredytowym, aktuariuszy, pracowników naukowych.
 

Opinie

Jeśli chcemy studiować Energetykę, ale nie wiemy która uczelnia będzie do tego najlepsza, warto zwrócić uwagę na stolicę Dolnego Śląska i postawić jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Ewelina, studentka Matematyki mówi:
„Studiuję Matematykę, bo to uniwersalny kierunek, dzięki któremu można nabyć bardzo wiele różnorodnych umiejętności. A dlaczego studiuję akurat na Politechnice Wrocławskiej? Bo to uczelnia dla ludzi pełnych pasji.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Wrocław

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • wykonywania działań na zbiorach i funkcjach,
 • obliczania pochodnych i całek funkcji jednej i wielu zmiennych,
 • badania przebiegu funkcji,
 • rozumienia relacji między algebraicznym i geometrycznym opisem przekształceń,
 • obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych,
 • badania niezależności zmiennych losowych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • analizy funkcjonalnej,
 • obliczania całek krzywoliniowych i powierzchniowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie jako:
 • analityk danych,
 • analityk finansowy,
 • business analyst,
 • data analyst,
 • specjalista do spraw zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • aktuariusz,
 • pracownik naukowy. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, ocena dorobku, punkty za kierunek ukończonych studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)