Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elektrotechnika
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • biologia i ekologia
 • chemia
 • ergonomia
 • bezpieczeństwo chemiczne
 • informatyka
 • prawo krajowe i międzynarodowe
 • organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci łącznie dziesięć tysięcy studentów. Jakie kierunki kształcenia widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład na Inżynieria bezpieczeństwa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności niezbędnych do monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa osób, obiektów technicznych oraz środowiska przyrodniczego. Studenci uczą się kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz norm, organizować i prowadzić akcje ratownicze, podejmować działania ograniczające wypadki, awarie i katastrofy, prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: elektrotechnika, rysunek techniczny i geometria wykreślna, biologia i ekologia, chemia, ergonomia, bezpieczeństwo chemiczne, informatyka, prawo krajowe i międzynarodowe, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, termodynamika techniczna, zagrożenia środowiskowe, prawne podstawy bezpieczeństwa, organizacja systemów ratownictwa, modelowanie i monitoring zagrożeń, bezpieczeństwo ekologiczne. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami, jednostkach administracji, ukierunkowanych na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 
Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Paweł, student Inżynierii bezpieczeństwa mówi:
„Wybrałem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z bardzo prostego, ale bardzo istotnego powodu- oferowanych ciekawych specjalności. Właśnie tutaj znalazłem to, co najbardziej mnie interesuje i nie musiałem wybierać pośród kierunków, do których nie mam przekonania. Mówiąc inaczej, na tej uczelnie studiuję to, co chcę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizy wektorowej i eksploracyjnej analizy danych wykorzystywanych w ocenie ryzyka,
 • pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych i ich zastosowania w gospodarce narodowej,
 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów oraz zachowaniem się płynów w stanie spoczynku,
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • systemów ostrzeżeń przed różnymi zagrożeniami naturalnymi,
 • gromadzenia, identyfikowania i selekcji informacji o zagrożeniach,
 • zasad kierowania akcją ratowniczą,
 • zasad zarządzania logistycznego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zasad oceny zagrożeń naturalnych występujących w środowisku.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami,
 • jednostkach administracji, ukierunkowanych na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Komentarze (0)