Biotechnologia Politechnika Wrocławska

Biotechnologia – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Szeroki wachlarz dydaktyczny to prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia, a w nim Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska. Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej to poznanie różnorodnych technik laboratoryjnych, analitycznych i statystycznych, które będą stanowiły podstawę kariery w szerokim przemyśle biotechnologicznym.
Studia na kierunku Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Biotechnologia chemia- leki i kosmetyki, Biotechnologia przemysłowa, Mikrobioanalityka, Biotechnologia w inżynierii środowiska, Applied Biotechnology. 
Specjalność Biotechnologia chemia- leki i kosmetyki zakłada nabycie umiejętności niezbędnych do projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, począwszy od opracowywania koncepcji aż do etapu wdrażania do produkcji. 
Specjalność Biotechnologia przemysłowa obejmuje zagadnienia przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych, czyli zakłada przygotowanie do pracy w wielu gałęziach przemysłu, jak również w zapleczu naukowo-badawczym.
Specjalność Mikrobioanalityka to poznanie takich zagadnień jak bioanalityka, analityczna kontrola bioprocesów, czy wytwarzanie materiałów biokompatybilnych. 
Specjalność Biotechnologia w inżynierii środowiska zakłada pozyskanie wiedzy, która pozwala na racjonalne sterowanie, zarówno w warunkach naturalnych, jak i w obiektach technicznych, zintegrowanymi procesami biotechnicznymi, fizycznymi i chemicznymi na potrzeby unieszkodliwiania antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska.
Specjalność Applied Biotechnology to zdobycie wiedzy na temat modelowania bioprocesów, regulacji procesów biotechnologicznych, czy też biotechnologii zasobów naturalnych. Studenci przygotowują się do prowadzenia badań naukowych w laboratoriach biotechnologicznych, a także do pracy w firmach planistycznych lub konsultingowych.
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka i biofizyka, enzymologia, chemia organiczna, chemia analityczna, genetyka ogólna, biologia molekularna, systemy zapewniania jakości, kosmetologia, metodyka pracy doświadczalnej, zarządzanie przedsiębiorstwem. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, ochrony środowiska.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Honorata, studentka Biotechnologii mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to nie tylko okazja do zdobycia świetnego wykształcenia. To także, po prostu, fajna przygoda i możliwość poznania ciekawych ludzi.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji,
 • zarządzania bezpieczeństwem produktu,
 • prawa patentowego,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • przemyśle produkcji żywności,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • laboratoriach analitycznych, 
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • ochronie środowiska,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym

Komentarze (0)