Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to uczelnia oferująca kandydatom niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. W ofercie dydaktycznej odnaleźć można Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także aspektów ekonomicznych i przyrodniczych. Studenci rozwijają warsztat planistyczny, a także poznają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej.
W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: matematyka, informatyka, bazy danych przestrzennych, gleboznawstwo, rysunek techniczny i planistyczny, planowanie infrastruktury technicznej, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, waloryzacja krajobrazu, gospodarka nieruchomościami, analizy przestrzenne i modelowanie, systemy informacji przestrzennej, wizualizacja 3D, statystyka, ekonomika miast i regionów, projekt urbanistyczny, geodezyjne przygotowanie inwestycji. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji samorządowej, jednostkach administracji rządowej, biurach projektowych, instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju, pracowniach planistycznych.
Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Aneta, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:
„Politechnika Warszawska oferuje studia dla ambitnych, którzy chcą pracować w wyuczonych zawodach. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych,
 • posługiwania się informatycznymi programami graficznymi,
 • analizowania procesów społecznych w kontekście porównawczym,
 • metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych,
 • prognozowania i modelowania procesów przestrzennych,
 • przygotowywania ekspertyz i opinii,
 • wykorzystywania dokumentacji kartograficznej, 
 • znajomości europejskich systemów i narzędzi planowania i wspomagania rozwoju regionalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji rządowej,
 • instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
 • pracowniach planistycznych i projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język obcy. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii 

Komentarze (0)