Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Któremu kierunkowi warto przyjrzeć się bliżej? Na przykład Inżynierii biomedycznej, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej i inżynierii biomateriałów. Studenci nabywają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: akceleratory biomedyczne, biochemia, biofizyka, grafika komputerowa, języki programowania, oprogramowanie systemów medycznych, podstawy obrazowania medycznego, biometryczna identyfikacja tożsamości, radiologia, sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych, techniki tomograficzne, podstawy modelowania w medycynie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii biomedycznej na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w firmach integrujących, eksploatujących i konserwujących aparaturę medyczną, szpitalach, laboratoryjnych placówkach medycznych, przedsiębiorstwach wytwarzających i projektujących aparaturę medyczną, firmach będących przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.
Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Aneta, studentka Inżynierii biomedycznej mówi:
„Politechnika Warszawska to spełnienie marzeń. Praktycznie od początku nauki w liceum marzyłam o tym, aby studiować właśnie na tej uczelni. Dlaczego? Bo Politechnika Warszawska to ogromny prestiż.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biomedyczną na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów urządzeń mechanicznych,
 • projektowania i analizy układów elektrycznych i elektronicznych,
 • biofizyki,
 • opracowywania i wykorzystywania programów narzędziowych, baz danych, programowania proceduralnego i obiektowego,
 • korzystania z metod analizy i obróbki obrazu w realizacji zadań z zakresu inżynierii biomedycznej,
 • stosowania aparatury pomiarowej,
 • projektowania układów automatyki,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • projektowania elementów biomechanicznych z wykorzystaniem metod wspomagania komputerowego,
 • technik obrazowania medycznego,
 • propedeutyki nauk medycznych,
 • modelowania struktur i procesów biologicznych,
 • inżynierii tkankowej i genetycznej,
 • inżynierii rehabilitacji ruchowej, 
 • systemów informatycznych w medycynie. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biomedyczna:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach integrujących, eksploatujących i konserwujących aparaturę medyczną,
 • szpitalach,
 • laboratoryjnych placówkach medycznych,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających i projektujących aparaturę medyczną,
 • firmach będących przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria biomedyczna na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, biologia, chemia, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

Komentarze (0)