Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka – Politechnika Warszawska 2021

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • termodynamika
 • mechanika
 • informatyka
 • astronautyka
 • mechanika lotu
 • aerodynamika
 • podstawy automatyki i sterowania
 • zespoły napędowe
 • budowa i projektowanie obiektów latających

 

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza szkoła wyższa o profilu technicznym w naszym kraju, a nawet tej części Europy. W gronie proponowanych kierunków kształcenia, pod literą „L” kandydaci odnajdą kierunek Lotnictwo i kosmonautyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Studenci poznają nowoczesne technologie, środki informacyjne, a także wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych. 
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: termodynamika, mechanika, informatyka, astronautyka, mechanika lotu, aerodynamika, podstawy automatyki i sterowania, zespoły napędowe, budowa i projektowanie obiektów latających, eksploatacja statków latających, lotnicze silniki tłokowe, prawo lotnicze, konstrukcja silników lotniczych. A co po studiach? Absolwenci Lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach sektora lotniczego i kosmicznego, ośrodkach badawczo- rozwojowych przemysłu lotniczego lub kosmicznego, firmach projektowych, firmach produkcyjnych.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Artur, student Lotnictwa i kosmonautyki mówi:
„Od dziecka chciałem dotknąć chmur. Żartobliwie, ale prawdziwie to było impulsem do wybrania takich, a nie innych studiów. Upragniony kierunek znalazłem na Politechnice Warszawskiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Lotnictwo i kosmonautykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji,
 • dynamiki punktu materialnego,
 • wytrzymałości materiałów i konstrukcji,
 • mechaniki lotu,
 • konstrukcji maszyn,
 • budowy i projektowania obiektów latających,
 • zasad pracy i budowy podzespołów konstrukcyjnych silników tłokowych, turbinowych i odrzutowych,
 • wyposażenia pokładowego,
 • technologii lotniczej i kosmicznej,
 • aspektów technicznych eksploatacji statków latających.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Lotnictwo i kosmonautyka:

Absolwent kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach sektora lotniczego i kosmicznego,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych przemysłu lotniczego lub kosmicznego,
 • firmach projektowych,
 • firmach produkcyjnych. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa

Komentarze (0)