Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Warszawska

Lotnictwo i kosmonautyka – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza szkoła wyższa o profilu technicznym w naszym kraju, a nawet tej części Europy. W gronie proponowanych kierunków kształcenia, pod literą „L” kandydaci odnajdą kierunek Lotnictwo i kosmonautyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Studenci poznają nowoczesne technologie, środki informacyjne, a także wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych. 
Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: termodynamika, mechanika, informatyka, astronautyka, mechanika lotu, aerodynamika, podstawy automatyki i sterowania, zespoły napędowe, budowa i projektowanie obiektów latających, eksploatacja statków latających, lotnicze silniki tłokowe, prawo lotnicze, konstrukcja silników lotniczych. A co po studiach? Absolwenci Lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach sektora lotniczego i kosmicznego, ośrodkach badawczo- rozwojowych przemysłu lotniczego lub kosmicznego, firmach projektowych, firmach produkcyjnych.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Artur, student Lotnictwa i kosmonautyki mówi:
„Od dziecka chciałem dotknąć chmur. Żartobliwie, ale prawdziwie to było impulsem do wybrania takich, a nie innych studiów. Upragniony kierunek znalazłem na Politechnice Warszawskiej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Lotnictwo i kosmonautykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji,
 • dynamiki punktu materialnego,
 • wytrzymałości materiałów i konstrukcji,
 • mechaniki lotu,
 • konstrukcji maszyn,
 • budowy i projektowania obiektów latających,
 • zasad pracy i budowy podzespołów konstrukcyjnych silników tłokowych, turbinowych i odrzutowych,
 • wyposażenia pokładowego,
 • technologii lotniczej i kosmicznej,
 • aspektów technicznych eksploatacji statków latających.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Lotnictwo i kosmonautyka:

Absolwent kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach sektora lotniczego i kosmicznego,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych przemysłu lotniczego lub kosmicznego,
 • firmach projektowych,
 • firmach produkcyjnych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa

Komentarze (0)