Lotnictwo i kosmonautyka - Warszawa

Lotnictwo i kosmonautyka - Warszawa

Lotnictwo i kosmonautyka - Warszawa

Studia w Warszawie

lotnictwo i kosmonautyka

Odkryj lotnictwo i kosmonautykę w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Lotnictwo i kosmonautyka studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Lotnictwo i kosmonautyka to kierunek dla osób, które chciałyby otrzymać rozległe wykształcenie z pogranicza techniki lotniczej i kosmicznej. Studenci uczą się między innymi konstruowania, wytwarzania czy eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. By było to jednak możliwe potrzebna im będzie rozbudowana wiedza z najważniejszych przedmiotów ścisłych – obowiązkowo matematyki, fizyki czy informatyki.

Po ukończeniu kształcenia absolwenci lotnictwa i kosmonautki posiadają wykształcenie otwierające drzwi do zawodowego rozwoju między innymi w międzynarodowym przemyśle lotniczym. Na absolwentów czekać będą bazy techniczne linii lotniczych oraz ośrodki badawczo-rozwojowe.

 

czytaj dalej wszystko o Lotnictwo i kosmonautyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek lotnictwo i kosmonautyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie?

Musisz mieć świadomość, że kierunki studiów takie jak lotnictwo i kosmonautyka przeznaczone są wyłącznie dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie mają najmniejszych problemów z nauką przedmiotów ścisłych.

Jeśli jesteś jedną z tych osób, to swoje przygotowania maturalne zacznij od intensywnej powtórki z matematyki, informatyki, czy fizyki. Dzięki tym przedmiotom twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych znacznie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Czas trwania studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek lotnictwo i kosmonautyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
90
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek lotnictwo i kosmonautyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
180
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie

 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA?

Człowiek od zawsze uwielbia przekraczać granice, które zostały mu narzucana. Taka jest jego natura związana z eksplorowaniem, poznawaniem, odkrywaniem. Gdyby nie ta nieopanowana ciekawość, dziś nadal nie wiedzielibyśmy jak dotrzeć na inne kontynenty i wierzylibyśmy, że ziemia jest płaska. Na szczęście badania prowadzone przez ludzi żądnych wiedzy nieustannie poszerzają także nasze horyzonty. Część z tych badań odbywa się także w obszarze lotnictwa i kosmonautyki, a to obecnie dwie najprężniej rozwijające się gałęzie przemysłu.

Lotnictwo możemy zdefiniować jako ogół zagadnień związanych ze statkami powietrznymi. Z kolei kosmonautyka to zespół wszelkich nauk ścisłych, które zajmują się badaniem lotów poza atmosferę Ziemi. Ten obszar badań zarezerwowany jest dla osób, które nie boją się intelektualnych wyzwań, jakie towarzyszą współczesnym badaczom. Bez ich cierpliwości człowiek nigdy nie wzbiłby się w powietrze, by znaleźć się nie tylko w kilkanaście godzin na odległym kontynencie. To dzięki tej naukowej wytrwałości ludzka stopa mogła dotknąć powierzchni Księżyca. Jeśli i ty chciałbyś mieć swój wkład w to przekraczanie pozornych barier, to wybierz studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Pamiętaj, że tak specjalistyczne kierunki studiów powinny znajdować się jedynie w ofercie najlepszych ośrodków akademickich. W ich przypadku znaczenie odgrywa nie tylko doskonale wykwalifikowana kadra dydaktyczna, lecz dostęp do najlepszych ośrodków badawczych i laboratoriów. To uczelnie w Warszawie wiodą obecnie prym i kształcą najlepszych specjalistów. Jeśli i ty chciałbyś rozpocząć w stolicy swoją przygodę z lotnictwem i kosmonautyką, to otrzymasz taką możliwość. Będziesz mieć do wyboru znakomite ośrodki akademickie, które znajdziesz w dziale poniżej.

Programy kształcenia tych dwóch uczelni mogą się nieznacznie od siebie różnić, więc przeanalizuj je szczegółowo, by zdecydować się na tę uczelnię, która spełni twoje oczekiwania. Pewien trzon przedmiotów pozostanie jednak taki sam. Musisz mieć przede wszystkim świadomość, że swoją przygodę z tym kierunkiem zaczniesz od zgłębienia podstawowych zagadnień ścisłych. Ich perfekcyjne opanowanie przyda ci się przy poznawaniu treści związanych przykładowo z:

 • systemami antykolizyjnymi
 • wspomaganiem lądowania
 • konstruowania pojazdów lotniczych

Ile trwają studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie?

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA?

Kierunki studiów takie jak lotnictwo i kosmonautyka zagwarantują ci doskonałe perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Te dwa sektory gospodarcze rozwijają się bowiem najprężniej. Dlatego też na rynku pracy nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy dodatkowo wpływać będą na te transformacje. Pamiętaj, by do swojego kształcenia podchodzić z pasją i zaangażowaniem – wtedy twoja praca przyniesie ci także mnóstwo satysfakcji.

Uczelnie w Warszawie zaoferują ci wiele możliwości zawodowego rozwoju w zależności od tego, jaką specjalizację wybierzesz. Przykładowo specjalizacja samoloty i śmigłowce pozwoli ci na pracę w sektorze lotniczym, gdzie zajmować się będziesz:

 • projektowaniem części urządzeń
 • konstruowaniem części urządzeń, czy całych systemów maszyn lotniczych

 

Poza tym czeka także na ciebie możliwość zatrudnienia w przemyśle kosmonautycznym. Warto podkreślić, że twoja kariera może przybrać międzynarodowy charakter, co znacznie przełoży się na jakość twoich zarobków.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)