Matematyka

Matematyka

Matematyka

21.03.2022

Matematyka – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku matematyka na Politechnice Warszawskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • matematyka dyskretna
 • algebra liniowa z geometrią
 • równania różniczkowe cząstkowe
 • algebra i jej zastosowania
 • fizyka
 • analiza zespolona
 • statystyka matematyczna
 • modelowanie matematyczne

 

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. W ofercie dydaktycznej, pod literą „M” kandydaci odnajdą kierunek Matematyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zrozumienie budowy teorii matematycznych oraz nabycie umiejętności używania formalizmu matematycznego do budowy i analizy modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk. Studenci uczą się abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się, a także przygotowują się do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych oraz rozwiązywania badanych zagadnień z użyciem komputerów.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: analiza matematyczna, matematyka dyskretna, algebra liniowa z geometrią, równania różniczkowe cząstkowe, algebra i jej zastosowania, fizyka, analiza zespolona, statystyka matematyczna, modelowanie matematyczne, matematyka finansowa, analiza portfelowa, analiza i rozpoznawanie danych obrazowych, szeregi czasowe, rachunek prawdopodobieństwa, interfejsy naturalne, sieci komputerowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi, organach administracji państwowej, instytucjach naukowo- badawczych.
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Krystian, student Matematyki mówi:
„Matematyka to moja pasja, a nauka sprawia mi ogromną przyjemność. Myśląc o studiach, chciałem wybrać uczelnię, która zapewni mi najlepsze warunki do rozwijania zainteresowań. Takim miejscem jest Politechnika Warszawska.”
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Warszawa

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • logiki i teorii mnogości,
 • wykonywania działań na zbiorach i funkcjach,
 • obliczania granic ciągów, funkcji jednej i wielu zmiennych,
 • obliczania sum szeregów,
 • obliczania pochodnych i całek funkcji jednej i wielu zmiennych,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • relacji klasyfikacji afinicznej, metrycznej i topologicznej,
 • badania niezależności zmiennych losowych,
 • przeprowadzania wnioskowania statystycznego,
 • zapisywania algorytmów w języku programowania,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • rozpoznawania struktur topologicznych. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi,
 • organach administracji państwowej,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • instytucjach zajmujących się modelowaniem problemów mechaniki i techniki,
 • instytucjach finansowych, 
 • przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)