Administracja

Administracja

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Administracja – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku administracja w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia administracji
 • prawo karne
 • prawo administracyjne
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • ochrona własności intelektualnej
 • partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia powołana do życia w 2016 roku. W powiększającej się ofercie dydaktycznej, pod literą „A” kandydaci odnajdą kierunek Administracja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych. Studenci zapoznają się z wieloma dziedzinami, wśród których wyróżnić można nauki społeczne, nauki o prawie i administracji, oraz zagadnieniami z zakresu ekonomii. Ponadto, zgłębiają zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym, oraz najistotniejszymi kodeksami prawnymi.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: historia administracji, prawo karne, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo pracy, prawo cywilne, ochrona własności intelektualnej, partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, nadzór i kontrola w administracji, prawo zamówień publicznych, elektroniczne usługi publiczne, wtórne wykorzystanie informacji publicznej. A co po studiach? Absolwenci Administracji w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołach zarządzania kryzysowego, firmach doradczych i konsultingowych.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Administracji mówi:

„Wybrałam naukę w Akademii Sztuki Wojennej, bo na tej uczelni inaczej podchodzi się do kształcenia. Tutaj zdobywamy wiedzę praktyczną, a co najważniejsze zdobywamy ją w taki sposób, aby móc wykorzystać ją w różnych sektorach działalności.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Administracja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury administracji publicznej i poszczególnych elementów jej systemu,
 • interpretacji zjawisk zachodzących w systemie administracji publicznej,
 • prawa obronnego RP,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • teorii doktryn polityczno- prawnych,
 • zasad ustroju konstytucyjnego państwa,
 • prawa międzynarodowego prywatnego,
 • podstaw zarządzania kryzysowego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASW

Komentarze (1)

sylwia odpowiedz

Wybrałam naukę w Akademii Sztuki Wojennej, bo na tej uczelni inaczej podchodzi się do kształcenia. Tutaj zdobywamy wiedzę praktyczną, a co najważniejsze zdobywamy ją w taki sposób, aby móc wykorzystać ją w różnych sektorach działalności