Logistyka

Logistyka

Logistyka

06.07.2022

Logistyka – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 180
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 180
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 3800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka nastawiony jest na zdobycie wiedzy na temat roli logistyki w prowadzeniu działalności gospodarczej. W toku studiów studenci rozwijają umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania pomiarów i symulacji komputerowych procesów logistycznych, projektowania systemów i procesów logistycznych, czy też analizowania i interpretowania problemów działalności gospodarczej i społecznej. W harmonogramie nie brakuje zatem zajęć poświęconych geografii gospodarczej, mikroekonomii i makroekonomii, czy ekonomice przedsiębiorstwa, a także infrastrukturze logistycznej, projektowaniu procesów, logistyce dystrybucji, czy ekonomice transportu.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka posiadają szeroką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które razem dają solidne przygotowanie do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, administracji oraz gospodarki. Absolwenci to specjaliści, którzy mogą pracować na przykład w krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, jak również ośrodkach zarządzania kryzysowego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • towaroznawstwo
 • geografia gospodarcza
 • logistyka zaopatrzenia
 • infrastruktura logistyczna
 • elementy projektowania logistycznego
 • rynek usług logistycznych

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to dziesięć kierunków kształcenia, związanych z funkcjonowaniem państwa i jego bezpieczeństwem. W gronie proponowanych kandydatom dyscyplin, odnaleźć można także Logistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych. Studenci zapoznają się z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

 

Sprawdź

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania złożony jest z takich przedmiotów jak: matematyka, statystyka, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, towaroznawstwo, geografia gospodarcza, logistyka zaopatrzenia, infrastruktura logistyczna, elementy projektowania logistycznego, rynek usług logistycznych, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ekonomika transportu, technologie w transporcie, podstawy logistyki wojskowej. A co czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Logistykę w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie znajdą zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytucjach naukowych.

 

Opinie

Podjęcie decyzji związanych ze studiowaniem bywa twardym orzechem do zgryzienia. Jak ułatwić życie kandydatom? Jeśli wybraliśmy kierunek Logistyka, warto zapytać: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Martyna, studentka Logistyki mówi:

„Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia dla ludzi o otwartych głowach i gotowych na wiele nowych informacji. Tutaj nie ma czasu na nudę i rzeczy zbędne. Liczy się solidna wiedza w praktycznym wydaniu.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Warszawa

Logistyka studia

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przepływem dóbr materialnych,
 • świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji pozarządowej podczas prowadzenia operacji w sytuacjach kryzysowych,
 • realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych,
 • zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP,
 • informatycznego wspomagania logistyki,
 • ekonomiki transportu,
 • logistyki miejskiej,
 • rynku usług logistycznych,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej,
 • ośrodkach zarządzania kryzysowego,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)