Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

27.01.2022

Technologia żywności i żywienie człowieka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka i statystyka
 • chemia żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • inżynieria procesowa
 • ogólna technologia żywności
 • podstawy żywienia człowieka
 • chemiczna analiza instrumentalna
 • biologiczne podstawy produkcji roślinnej

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to szkoła wyższa mogąca pochwalić się prowadzeniem innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych. A jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Technologia żywności i żywienie człowieka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Studenci uczą się organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną, jak również uczą się zasad funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: matematyka i statystyka, chemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, inżynieria procesowa, ogólna technologia żywności, podstawy żywienia człowieka, chemiczna analiza instrumentalna, biologiczne podstawy produkcji roślinnej, opracowanie nowych artykułów żywnościowych. A co po studiach? Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, laboratoriach.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Technologię żywności i żywienie człowieka. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Daria, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„Pomimo postępu technologicznego, szerokiego dostępu do wiedzy, i tak niewielka rzesza ludzi zwraca uwagę na tematykę żywności i czynniki, które są z nią związane. Czy uda mi się to zmienić, prowadząc już życie zawodowe? Kto wie? Na początku muszę jak najlepiej zgłębić tę dziedzinę. Dlatego podjęłam studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA - ważne informacje

Technologia żywności i żywienie człowieka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • biotechnologii żywności,
 • oceny jakości żywności,
 • higieny i toksykologii żywności,
 • zasad magazynowania i transportu żywności,
 • przetwórstwa owoców i warzyw,
 • ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • laboratoriach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)