Biologia

Biologia

Biologia

26.01.2022

Biologia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • histologia zwierząt
 • morfologia roślin
 • higiena i zdrowie człowieka
 • bioetyka w badaniach przyrodniczych
 • systematyka roślin
 • specyfika badań biologicznych

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Biologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności, które pozwalają na praktyczne stosowanie różnych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: histologia zwierząt, morfologia roślin, higiena i zdrowie człowieka, bioetyka w badaniach przyrodniczych, systematyka roślin, specyfika badań biologicznych, anatomia człowieka, biologia komórki, ekologia, fizjologia zwierząt, genetyka, parazytologia, ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w jednostkach naukowo- badawczych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz po ukończeniu specjalności nauczycielskich w szkolnictwie.

 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Monika, studentka Biologii mówi:

„Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie chciałam studiować od początku nauki w liceum. To był mój plan, na dodatek bardzo mocno powiązany z pomysłami zawodowymi. To świetne miejsce. Świetna uczelnia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Kraków

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym,
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • biologii molekularnej i podstaw biotechnologii,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • mechanizmów procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • biologii środowiskowej,
 • planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej,
 • stosowania nowoczesnych metod i technik badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • administracji,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • szkolnictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku Biologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Specjalność Biologia z chemią (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku biologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Specjalność Biologia laboratoryjna (nienauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. Egzamin dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)