Chemia

Chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Chemia – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • biochemia i biologia
 • chemia analityczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • chemia nieorganiczna

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Chemię, prowadzoną na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju. Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim to także nacisk położony na kreatywne myślenie i wykształcenie naukowego podejścia do życia.

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: matematyka, fizyka, biochemia i biologia, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej, krystalografia, technologia chemiczna, chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami. A co po studiach? Absolwenci Chemii na UJ znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle kosmetycznym, jednostkach badawczych, służbach ochrony środowiska, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach środowiskowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Edyta, studentka Chemii mówi:

„Nikt nie powinien wątpić w to, że chemia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauki. A skoro jest istotna dla każdego człowieka, to należy zgłębić ją dokładniej i zrozumieć najlepiej jak to tylko możliwe. Aby zrealizować ten cel wybrałam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Kraków

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • określania relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych,
 • posługiwania się metodyką chemiczną w opisie budowy polimerów i innych materiałów,
 • racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów,
 • obsługi aparatury chemicznej,
 • modelowania i projektowania procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UJ

Komentarze (0)