Geografia

Geografia

Geografia

26.01.2022

Geografia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku geografia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geomorfologia
 • metody badań przyrodniczych
 • historia myśli geograficznej
 • geografia fizyczna świata
 • statystyka
 • geografia ludności
 • geografia przemysłu
 • planowanie przestrzenne
 • hydrologia i oceanografia

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „G” kandydaci odnajdą kierunek Geografia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy umożliwiającej wyjaśnianie procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku geograficznym, a także wiedzy dotyczącej rozkładu przestrzennego form działalności gospodarczej człowieka oraz jego wpływu na środowisko geograficzne. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym systemami informacji geograficznej. Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim to kompetencje w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: geomorfologia, metody badań przyrodniczych, historia myśli geograficznej, geografia fizyczna świata, statystyka, geografia ludności, geografia przemysłu, planowanie przestrzenne, hydrologia i oceanografia, socjologia turystyki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geografii na UJ będą mogli wykorzystać w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej, instytucjach oświatowych.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Kraków, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Krzysiek, student Geografii mówi:

„Geografia to kierunek dla każdego, kto jest ciekawy świata. A Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim to kierunek dla każdego, kto chce zostać specjalistą w swojej dziedzinie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Kraków

Geografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej jako podstawowych narzędzi do tworzenia baz danych o środowisku,
 • wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej do analiz przestrzennych,
 • posługiwania się matematycznym opisem zjawisk i procesów przestrzennych,
 • rozpoznawania form powierzchni Ziemi oraz ich genezy,
 • hydrologii i oceanografii,
 • oceny wpływu zjawisk ekstremalnych na działalność człowieka,
 • określania wpływu warunków pogodowych na zdrowie człowieka,
 • analizowania i interpretowania terytorialnych nierówności w poziomie życia ludności,
 • geografii regionalnej Polski.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego,
 • jednostkach gospodarczych,
 • jednostkach planistycznych,
 • administracji publicznej,
 • instytucjach oświatowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)