Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse przedsiębiorstw
 • organizacja rachunkowości
 • ekonometria
 • rynki finansowe
 • sprawozdawczość finansowa
 • planowanie finansowe
 • zaawansowana analiza finansowa
 • analiza i modelowanie ryzyka finansowego

 

Nie od dzisiaj panuje wśród niektórych przekonanie, że pieniądz rządzi światem. Niezależnie od tego jaki wydźwięk ma taki pogląd prawdą jest, że pieniądze oraz wszystko, co z nimi związane są istotną częścią egzystencji na świecie. Bardzo często docierają do nas informacje o instytucjach finansowych, bankach, kredytach, ale zmiany w przepisach, a także zmiany w szeroko pojmowanym świecie sprawiają, że nietrudno się w tym temacie pogubić. Jak temu zaradzić? Jak pozyskać wiedzę w zakresie finansów? Należy wybrać kierunek o nazwie Finanse i rachunkowość. Znajdziecie go w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Właśnie tam prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci poznają mechanizmy finansowe działające w przedsiębiorstwach, przepisy prawa finansowego, zasady prowadzenia inwestycji, czy też reguły doradztwa finansowo- księgowego. Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to przygotowanie do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, na fundamencie takich umiejętności jak negocjacje, prawidłowa komunikacja oraz dogłębna znajomość zjawiska globalizacji.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Finanse i rachunkowość w WSM?

Na przykład: finanse przedsiębiorstw, organizacja rachunkowości, ekonometria, rynki finansowe, sprawozdawczość finansowa, planowanie finansowe, zaawansowana analiza finansowa, analiza i modelowanie ryzyka finansowego, instrumenty finansowe, zarządzanie ryzykiem i płynnością finansową, bankowość inwestycyjna, kalkulacje finansowe, ubezpieczenia społeczne, rachunek kosztów, strategie podatkowe przedsiębiorstw.

Świat finansów, choć niektórym może wydawać się nieduży, i tak stanowi olbrzymią wartość i siłę, która oddziałuje na całe społeczeństwa. Między innymi na tej podstawie można powiedzieć, że zagadnienia związane z omawianym przez nas kierunkiem będą wiecznie żywe, zatem nauka w tym zakresie nigdy nie wyjdzie z mody, a co więcej, nigdy nie będzie czymś przestarzałym, bądź niepotrzebnym. A skoro finanse są tak obszernym tematem, to gdzie znaleźć pracę i w jakiej roli? Absolwenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych, jednostkach produkcyjnych, jednostkach handlowych, instytucjach ubezpieczeniowych. Zawodów związanych z finansami i rachunkowością przybywa, zatem ról jakie mogą wykonywać absolwenci również. Mogą pełnić obowiązki analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, doradcy finansowego, specjalisty do spraw ryzyka, specjalisty do spraw finansów przedsiębiorstwa, czy kontrolera finansowego.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki, zatem niejeden kandydat może mieć kłopot z podjęciem decyzji. Przed ostatecznym wyborem uczelni dobrze jest sprawdzić programy kształcenia, oferowane specjalności, a także jaką pracę możemy wykonywać po zakończeniu nauki. Omawiając Finanse i rachunkowość, warto dowiedzieć się:

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie?

Emil, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia, która dba o to, aby student zdobył coś więcej niż tylko standardową, powszechną wiedzę. Tutaj stawia się na umiejętności i kwalifikacje zawodowe, na zdolność funkcjonowania na współczesnym rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki i statystyki,
 • zasad funkcjonowania systemu prawa i poruszania się w obowiązujących przepisach,
 • zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • rozpoznawania i oceny zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych,
 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • zarządzania ryzykiem i płynnością finansową,
 • zasad ładu korporacyjnego,
 • procedur i operacji bankowych,
 • polityki bilansowej przedsiębiorstwa,
 • standardów rewizji finansowej,
 • kontroli i audytu finansowego,
 • rachunkowości instrumentów finansowych,
 • funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • jednostkach produkcyjnych,
 • jednostkach handlowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Finanse i rachnukowość

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)