Psychologia

Psychologia

Psychologia

23.01.2022

Psychologia – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2022

Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w WSM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę, poznać metodologie i teorie psychologii oraz zapoznać się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Realizowane zajęcia mają pokazać studentom, że psychologia wykorzystywana jest coraz częściej w coraz liczniejszych przestrzeniach, między innymi w biznesie, czy zarządzaniu. W harmonogramie nie brakuje przedmiotów poświęconych psychologii procesów poznawczych, psychologii komunikacji, psychologii emocji i motywacji, czy też psychologii różnic indywidualnych, ale oprócz tego studenci mogą rozwijać zainteresowania w zagadnieniach psychologii biznesu, rynku pracy i zarządzania, pomocy psychologicznej i psychologii klinicznej oraz psychoprofilaktyki.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się specjalistyczną wiedzą. Przygotowani są między innymi do wspierania osób, grup i całych społeczeństw, które znalazły się w sytuacjach przekraczających ich samodzielne możliwości poradzenia sobie z problemami. Bogate wykształcenie otwiera zatem przestrzeń licznych możliwości zawodowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia komunikacji
 • podstawy pedagogiki
 • antropologia kulturowa
 • psychologia mowy i języka
 • biologiczne podstawy zachowań
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia osobowości

 

Czy może istnieć ciekawszy obszar badań niż człowiek? Nierzadko wydaje się nam, że wiemy o sobie wszystko i fakt bycia człowiekiem oraz funkcjonowania w społeczeństwie daje nam wystarczające podstawy do przekonania, że istota ludzka jest taka, jaką ją postrzegamy. Ale czy człowiek nie bywa skomplikowany? Czy nie posiada wielu cech, które mogą się ze sobą kłócić? Pytań związanych z człowiekiem jest bardzo wiele i postawienie wszystkich zajęłoby nieskończenie dużo czasu. Kierunki studiów w Warszawie to długa lista interesujących dyscyplin. Ale która pozwoli nam zgłębić to, co w nas żyje? Psychologia. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Właśnie tam realizowany jest ten kierunek kształcenia i prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci poznają zasady praktyki psychologicznej, a także jej fundamentalne elementy, takie jak procesy poznawcze, emocje, czy osobowość. Ponadto, zaznajamiają się z teoriami opisującymi i wyjaśniającymi zachowanie człowieka, czynnikami warsztatowymi pozwalającymi na prowadzenie własnych badań i procesów diagnostycznych, jak również z najważniejszymi gałęziami dyscypliny. Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to kierunek charakterystyczny, skierowany do tych, którzy interesują się pracą z ludźmi, interakcjami interpersonalnymi, niesieniem pomocy i wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Nauka prowadzona jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia komunikacji, podstawy pedagogiki, antropologia kulturowa, psychologia mowy i języka, biologiczne podstawy zachowań, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnoza psychologiczna, psychoterapia.

Pomimo tego, że istnieje wiele definicji psychologii to chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to dziedzina niezwykle istotna i brak jednego, na stałe ustalonego, sformułowania nie odbiera jej znaczenia, a nawet je wzmacnia. Co ważne, jest to dyscyplina uniwersalna, czyli taka, w której można realizować się w dowolnym miejscu na świecie. Mówiąc o samorealizacji należy dojść do tematu pracy. Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Psychologię w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie będą mogły wykonywać obowiązki psychologia klinicznego, psychoterapeuty, psychologia pracy i organizacji, czy też specjalisty do spraw reklamy i marketingu. Będą mogli zatrudnić się w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach zdrowia, szpitalach, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, sądach, ośrodkach pomocy społecznej, firmach szkoleniowych, firmach doradztwa biznesowego, ośrodkach adopcyjnych.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki jak rzeka Wisła. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Aby ułatwić zadanie tym, którzy zdecydowali się studiować Psychologię, sprawdzimy:

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie opinie?

Daria, studentka Psychologii mówi:

„Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia, która inaczej patrzy na proces kształcenia. Zależało mi na zdobywaniu wiedzy praktycznej, dostosowanej do współczesnego świata i jego problemów. Właśnie taki program studiów znalazłam na tej uczelni. Polecam wszystkim, których interesuje psychologia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Warszawa

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania człowieka,
 • projektowania i samodzielnego przeprowadzania badań empirycznych i opracowywania ich wyników,
 • społecznego funkcjonowania człowieka i przemian, które niesie współczesna kultura,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • metod diagnostyki sądowo- penitencjarnej,
 • podejmowania decyzji i psychologicznych skutków ryzyka,
 • etyki zawodu psychologa,
 • procesów powstawania emocji,
 • diagnozowania sytuacji społecznej,
 • zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • ośrodkach zdrowia,
 • szpitalach,
 • ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • sądach,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • firmach szkoleniowych,
 • firmach doradztwa biznesowego,
 • ośrodkach adopcyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Psychologia

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)