Historia sztuki

Historia sztuki

Historia sztuki

26.01.2022

Historia sztuki – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku hitoria sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
 • historia filozofii
 • ochrona zabytków
 • podstawy krytyki artystycznej
 • prawo w ochronie własności intelektualnej
 • podstawy konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Historia sztuki, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, od starożytności po współczesność. Studenci poznają zjawiska historii sztuki w interdyscyplinarnym odniesieniu do innych dziedzin humanistycznych, uczą się interpretować dzieła sztuki, a także zgłębiają temat obrotu dziełami sztuki.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, historia filozofii, ochrona zabytków, podstawy krytyki artystycznej, prawo w ochronie własności intelektualnej, podstawy konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby, inwentaryzacja zabytków w terenie, technologie informatyczne w ochronie zabytków, historia sztuki powszechnej, archeologia architektury w praktyce historii sztuki, wstęp do etnografii. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w placówkach muzealnych, domach kultury, urzędach miasta, urzędach konserwatorskich, szkołach, galeriach sztuki.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Robert, student Historii sztuki mówi:

„Historia sztuki w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim to chyba wymarzona sytuacja dla kandydatów na ten kierunek. Dla mnie na pewno tak, bo na studia przyjechałem aż z Płocka.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

HISTORIA SZTUKI - ważne informacje

Historia sztuki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki stosowanych w historii sztuki metod badawczych,
 • historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej,
 • historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej,
 • rozpoznawania przemian w obszarze sztuki nowożytnej,
 • rozwiązań z zakresu wystawiennictwa w muzealnictwie i placówkach ochrony zabytków,
 • przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych,
 • funkcjonowania rynku dzieł sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach muzealnych,
 • domach kultury,
 • urzędach miasta,
 • urzędach konserwatorskich,
 • galeriach sztuki,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia sztuki, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)