Historia

Historia

Historia

26.01.2022

Historia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • archeologia
 • historia starożytna i historia Bizancjum
 • historia średniowiecza
 • historia sztuki
 • źródłoznawstwo
 • historia wojskowości
 • współczesna myśl polityczna i społeczna
 • historia XIX wieku

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „H” kandydaci odnajdą kierunek Historia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wszechstronnej wiedzy historycznej, zarówno Polski jak i historii świata wszystkich epok. Studenci nabywają umiejętności poszukiwania i krytycznego odczytywania źródeł historycznych, interpretowania i wyjaśniania procesów historycznych, badania ich przyczyn, analizowania skutków.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: archeologia, historia starożytna i historia Bizancjum, historia średniowiecza, historia sztuki, źródłoznawstwo, historia wojskowości, współczesna myśl polityczna i społeczna, historia XIX wieku, historia XX wieku. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii na UJ będą mogli wykorzystać w muzeach historycznych, centrach kultury, organizacjach samorządowych i społecznych, wydawnictwach, redakcjach czasopism.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Konrad, student Historii mówi:

„Studiowanie historii w najstarszej polskiej uczelni to coś niezwykłego. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych,
 • rozpoznawania przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych,
 • charakterystyki związków cywilizacji nowoczesnej z dziejami starożytnej Grecji i Rzymu,
 • specyfiki ziem polskich w okresie pradziejów,
 • analizy przemian gospodarczo- społecznych, ustrojowych i kulturowych w Polsce,
 • interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych,
 • losów Polaków żyjących pod zaborami i w diasporze,
 • analizy procesu odbudowy państwowości polskiej i walk o niepodległość,
 • opisu i analizy informacji źródłowych,
 • analizy dawnych i współczesnych teorii historiozoficznych,
 • analizy procesu dziejowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach historycznych,
 • centrach kultury,
 • organizacjach samorządowych i społecznych,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)