Judaistyka

Judaistyka

Judaistyka

26.01.2022

Judaistyka – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku judaistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku judaistyka w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku judaistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dzieje starożytnego Izraela
 • kultura żydowska
 • lektura tekstów biblijnych
 • język jidysz
 • dzieje Żydów w wiekach średnich
 • filozofia żydowska
 • język hebrajski
 • literatura żydowska okresu antycznego

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie szczyci się niesłabnącą pozycją w akademickim świecie. W ramach szesnastu wydziałów na kandydatów czeka niezliczona ilość kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Judaistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu dziejów, kultury, literatury i języków żydowskich. Studenci zapoznają się ze złożonymi procesami historycznymi, którym przez wieki podlegała społeczność żydowska, jak również poznają zagadnienia związane z relacjami międzykulturowymi a także konfliktami i rozłamami w łonie judaizmu. Ponadto uczą się języka hebrajskiego współczesnego wraz z wprowadzeniem do hebrajskiego biblijnego, a także języka jidysz, którym posługiwali się Żydzi w Europie Środkowo- Wschodniej.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: dzieje starożytnego Izraela, kultura żydowska, lektura tekstów biblijnych, język jidysz, dzieje Żydów w wiekach średnich, filozofia żydowska, język hebrajski, literatura żydowska okresu antycznego, Żydzi w świecie nowożytnym, paleografia, epigrafika, judaizm na ziemiach polskich, diaspora żydowska w XX wieku. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w muzeach, archiwach, domach kultury, firmach międzynarodowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Michalina, studentka Judaistyki mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, w której każdy znajdzie coś, co go interesuje. Wybór dziedzin, które można poznawać jest bardzo szeroki, dlatego każdemu polecam tę uczelnię. W końcu to najbardziej znana polska szkoła wyższa.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

JUDAISTYKA - ważne informacje

Judaistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Judaistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • głównych kierunków rozwoju historii, religii, filozofii, kultury żydowskiej oraz literatur i języków żydowskich,
 • tradycji kulturowych i religijnych wywodzących się z judaizmu,
 • języków żydowskich oraz świadomości ich rozwoju,
 • współczesnych żydowskich instytucji kulturalnych w Polsce i na świecie,
 • opracowywania i prezentowania gromadzonych wyników analiz.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Judaistyka:

Absolwent kierunku Judaistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • archiwach,
 • domach kultury,
 • firmach międzynarodowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku judaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)