Kognitywistyka

Kognitywistyka

Kognitywistyka

26.01.2022

Kognitywistyka – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kognitywistyka w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kognitywistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • psychologia poznawcza
 • filozofia umysłu
 • antropologia filozoficzna
 • teoria mnogości
 • neurobiologia behawioralna
 • sztuczna inteligencja
 • percepcja
 • myślenie i rozumowanie
 • świadomość

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Kognitywistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat pojęć, metod, koncepcji i podejścia stosowanego w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznych prób ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki, współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką, jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. Kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to nabycie umiejętności wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: logika, psychologia poznawcza, filozofia umysłu, antropologia filozoficzna, teoria mnogości, neurobiologia behawioralna, sztuczna inteligencja, percepcja, myślenie i rozumowanie, świadomość. A co po studiach? Absolwenci Kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w ośrodkach przetwarzania danych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, serwisach internetowych, firmach brokerskich, instytutach naukowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Basia, studentka Kognitywistyki mówi:

„Umysł człowieka to dla mnie najbardziej fascynujący temat. Dlatego chciałam go zgłębiać na najlepszej polskiej uczelni. Dlatego przeprowadziłam się na studia do Krakowa z Przemyśla.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

KOGNITYWISTYKA - ważne informacje

Kognitywistyka studia Kraków

Kognitywistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kognitywistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych i procesów neuronalnych w centralnym układzie nerwowym,
 • analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 • sztucznej inteligencji,
 • posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach przetwarzania danych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • mediach,
 • serwisach internetowych,
 • firmach brokerskich,
 • instytutach naukowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)